Hengenvaarallisia kontteja myös Suomessa

Terveydelle vaarallisia konttikaasuja on löydetty tutkimuksissa myös Suomessa. Vuonna 2010 Helsingin Vuosaaren satamassa mitattiin 289 konttia. Desinfiointikaasuja useammin konteista löydettiin teollisuuskemikaaleista peräisin olevia kaasuja. Kaasujen kirjo oli niin laaja, että niitä oli mahdoton arvioida etukäteen. 18 prosentissa konteista kaasupitoisuus ylitti työsuojeluarvot. Kahdessa kontissa sisäilman hengittäminen olisi aiheuttanut välittömän hengenvaaran. Toisessa kontissa oli paperirullia, ja...

Scroll to top