Valaat ja delfiinit vaarassa kuolla myrkkyihin

Miekkavalaat, maitovalaat ja delfiinit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon ympäristömyrkkyjen takia. Isokokoiset lihansyöjät ovat suurimmassa vaarasssa, koska ympäristömyrkyt kulkeutuvat ravintoketjussa aina seuraavalle. Tutkimusten mukaan miekkavalaissa ja pullonokkadelfiineissä on todettu vaarallisen korkeita pitoisuuksia polykloorattuja bifenyylejä eli PCB-yhdisteitä. Tutkijaryhmän mukaan löydetyt pitoisuudet ovat kylliksi korkeita aiheuttamaan eläimille terveysongelmia. Lihaa syövät valaat sekä delfiinit saavat merieläimistä eniten ympäristömyrkkyjä itseensä....

Scroll to top