Ruotsi haluaa kieltää kosmetiikan mikromuovit

Ruotsin kemikaalivirasto (Kemi) on tehnyt aloitteen Ruotsin hallitukselle koskien kosmetiikan mikromuovien kieltämistä. Myös Ruotsin ympäristövirasto yhtyy ehdotukseen, sillä se on saanut tehtäväkseen selvittää mikromuovien päästölähteet ja asettaa toimenpiteitä päästölähteiden tyrehdyttämiseksi. Ruotsin kemikaalivirasto ehdottaa, että Ruotsin hallitus kieltää 2018 alkaen mikromuovia sisältävän poishuuhdeltavan kosmetiikan myynnin. Ruotsi ajaa mikromuovikieltoa EU-tasolla. Jos ja kun laki saadaan voimaan myös EU:ssa, Ruotsi...

Scroll to top