Miten arkkitehti voi puhua terveydestä – Matkani hyvinvointivalmentajaksi

Olen erityisesti sosiaalisessa mediassa saanut kommentteja siitä, millä osaamisella ja perusteella puhun hyvinvointiin, kehon kuormittumiseen ja erilaisten fyysisten oireiden lievittämiseen liittyvistä teemoista.

Ymmärrän ihmisten huolen. On luonnollista vastustaa itselle tuntematonta. Uudet ajatukset herättävät luontaisen suojelureaktion ja on tarpeellista, että mieli valpastuu yllättävissä tilanteissa. Monelle minua tuntemattomalle se, että puhun näistä teemoista on varmasti yllätys. Sen sijaan uskon, että esimerkiksi blogiani pitkään lukeneille se, että minusta on tullut hyvinvointivalmentaja tuskin herättää suurta hämmennystä. 🙂

En olisi villeimmissä unelmissakaan voinut aavistaa, mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessaan. Kun minulta lapsena kysyttiin, mikä minusta tulee isona, vastasin joskus arkkitehti, joskus taiteilija ja joskus lääkäri. Nyt ymmärrän, että en olisi voinut vastata tämän tarkemmin, sillä mitään töistä, joita olen tehnyt viimeisten vuosien aikana: ammatteja kuten bloggaaja, somevaikuttaja, sisäilma-asiantuntija ja hyvinvointivalmentaja ei ollut käytännössä edes olemassa 90-luvulla. Me ihmiset luomme jatkuvasti uutta.

Tässä kirjoituksessa haluan avata matkaani ja sitä kokemusta, jota minulle on kertynyt ihmisen kehon ja mielen rakentumisesta, useiden fyysisesti oireilevien sairauksien taustalla vaikuttavista mekanismeista ja tiedostomattoman stressin purkamisesta ja kehon tasapainon palauttamisesta.

Arkkitehtuurin filosofia opasti ympäristön vaikutuksesta mieleen

Olen koulutukseltani arkkitehti ja opiskellut pääaineenani arkkitehtuurin historiaa ja teoriaa erikoistuen arkkitehtuurin filosofiaan. Pääsin lukemaan myös maisema-arkkitehtuuria ja suoritinkin puolet koko tutkinnosta, opiskelin siis myös luonnontieteitä. Valmistuin Aalto-yliopistosta vuonna 2010. Opinnoissani olin erityisen kiinnostunut siitä, miten arkkitehtuuri heijastaa yhteiskunnan henkistä olemusta ja vaikuttaa mieleemme. Paneuduin myös mielen ja tietoisuuden arkkitehtuurin ymmärrykseen. Kiinnostuin myös arkkitehtuurikasvatuksesta, josta lopulta tein lopputyöni, sekä luonnonmukaisesta arkkitehtuurista. Hakeuduinkin valmistumiseni jälkeen RATEKOon opiskelemaan rakennusterveysasiantuntijaksi ja perehdyin elinympäristöjen mikrobiologiaan, rakennusmateriaalien kemikaaleihin ja ympäristöyliherkkyyksien taustalla vaikuttaviin mekanismeihin. RATEKOn mikrobiologian kurssilla sain jättimäisen oivalluksen, siitä kerron myös verkkokurssilla. Oppimani mikrobiologian periaate on yksi kurssini tärkeimmistä opeista.

Arkkitehtiopintojeni loppuvaiheessa olin vaihto-opiskelijana toisessa kotikaupungissani Barcelonassa. Tuolloin opiskelin vuoden ajan erityisesti filosofian erikoisaluetta, estetiikkaa, sekä arkkitehtuuriin ja asumiseen liittyviä myyttejä ja riittejä. Tästä on jo 13 vuotta, mutta edelleen tutkin niitä prosesseja, jotka filosofiopettajat käynnistivät mielessäni. Olen kirjoittanut kirjankin aiheesta, mutta se on vielä pöytälaatikossa.

Tuon vaihto-oppilasvuoden aikana sairastuin ja jouduin sairaalaan useita kertoja. Osasyy, joka kuormitti systeemiäni oli vastaremontoitu, mutta kosteusvaurioinen opiskelija-asuntoni. Jossai vaiheessa ymmärsin tämän vaikuttaneen sairauteeni (tosin tuolloin luulin että se oli ainoa syy sairastumiseeni). Kiinnostuin terveellisestä rakentamisesta ja erilaisten rakennusmateriaalien ja -tapojen vaikutuksesta sisäilman laatuun ja ihmisten terveyteen.

Aloin kirjoittaa terveyteen liittyvistä aiheista myös blogiini, ja bloggamisesta tuli vähitellen toinen ammattini. Alussa kirjoitin paljon kemikaalittomuuden ja luonnonmukaisuuden positiivisista terveysvaikutuksista. Rakennusterveyttä opiskellessani olin alkanut kiinnostua yhä laajemmin siitä, miten monet asiat nykyisissä elintavoissamme ja käyttämissämme materiaaleissa ja kemikaaleissa kuormittavat kehoamme. Lisää tietoa hankkiessani ja tutkimuksia lukiessani aloin oivaltaa yhä laajemmin kehon kuormittumisen vaikutukset ihmisen terveydelle ja halusin keskittyä tämän tiedon syventämiseen.

Ymmärrys tiedostamattoman stressin aiheuttamista mekanismeista

Toipumismatkani sisäilmasairaudesta sekä useista autoimmuunisairauksistani avasi minulle tien nykyiseen pääasialliseen työhöni hyvinvointivalmentajana. 

Vuoden 2017 alussa kävin kanadalaisen Annie Hopperin kehittämän Dynamic Neural Retraining System -kurssin ja opiskelin Hopperin aivojen elinikäisen muokkautuvuuden eli neuroplastisuuden hyödyntämiseen perustuvan menetelmän, joka auttaa kroonisen stressin ja hermoston ylivirittyneisyyden laukaisemiin fyysisiin kehon oireisiin. Sain Hopperin useiden tutkijoiden löydökset yhdistävän menetelmän avulla terveyteni takaisin, ja kiinnostuin toden teolla aivojen järjestelmien vaikutuksesta terveyteen. 

Seitsemän kuukauden harjoitusjakso oli oivalluksia täynnä. Kuorin itseäni kuin sipulia, kokien ahaa-elämyksiä jokaisen kerroksen kohdalla. Muokkasin harjoitusta omanalseksi. Ja yksi kerrallaan haasteeni haihtuivat ilmaan.

Kahden vuoden syväsukellus aivojen muokkaamisen mahdollisuuksiin

Hopperin menetelmää 7 kk opiskeltuani ja sen taustalla olevaan tutkimukseen perehdyttyäni aloin selvittää ja opiskella lisää neuroplastisuuteen ja immuunipuolustukseen liittyvää uutta tutkimusta ja syventää osaamistani. 

Tutustuin muun muassa edistyksellisten tutkijoiden Norman Doidgen, Rick Hansonin, Joe Dispenzan, Bruce Liptonin, Jon Kabat-Zinnin, Oliver Sacksin, Deepak Chopran, Eben Alexanderin ja Wim Hofin työhön ja tutkimuksiin aivojen muokkaamisen mahdollisuuksista ja aivojen toiminnan yhteydestä mitä erilaisimpiin, usein vielä parantumattomina pidettyihin sairauksiin. 

Perehdyin heidän kehittämiinsä menetelmiin, ja osallistuin useille heidän verkkokursseilleen, joilla opetetaan tutkitun tiedon soveltamista oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Halu auttaa suomalaisia auttaa itseään voimaan paremmin

Lukuisia tutkimuksia luettuani ja tietoisuutta hyödyntäviä metodeja opiskeltuani, koin kutsumuksekseni alkaa kehittää omia menetelmiä ja verkkokursseja, joilla voisin tuoda tätä mullistavaa, uutta tietoa suomalaisten avuksi mahdollisimman helposti saavutettavassa muodossa.

Hyvinvointivalmentajana tuonkin terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävillä verkkovalmennuksillani tietoa maailmalla tehdyistä tutkimuksista ja omista kokemuksistani sekä opastan menetelmiä, joita säännöllisesti harjoittelemalla jokainen voi lievittää erilaisia oireitaan tai tukea lapsensa kehitystä. 

Tällä hetkellä minulla on verkkokurssit Eroon oireista, Vaipaton vauva ja 21 päivää kiitollisuutta, joilla saan jakaa osaamistani ja tukea osallistujia heidän matkallaan kohti parempaa hyvinvointia. 

Kurssit ovat auttaneet jo tuhansia suomalaisia tukemaan omaa ja perheensä terveyttä. Eroon oireista kurssin on käynyt jo lähes 3 000 ihmistä ja palaute kurssista on ollut aivan mieletöntä! Tietooni ei ole tullut yhtään negatiivista palautetta (ja todella kannustan viikoittain lähettämissäni kurssikirjeissä ihmisiä kertomaan kuulumisiaan, joten uskon, että kuulisin myös haasteista).  

Haluan tässäkin vielä tarkentaa, että verkkokursseillani en hoida ketään, enkä tee hoitotyötä. Kurssit eivät myöskään ole ristiriidassa lääketieteen kanssa, eivätkä tarjoa vaihtoehtohoitoa, vaan uudenlaisen, Suomessa vielä vähän hyödynnetyn näkökulman vaikuttaa itse positiivisesti omaan terveyteensä kehon tasapainoa vahvistamalla.

Olen saanut kunnian olla mukana myös työryhmässä, jossa nyt myös suomalaisten lääkärien ja neurologien johdolla on alettu rakentaa hoitopolkuja vastaavien tietoisten menetelmien tuoman avun tarjoamiseksi julkisessa terveydenhuollossa Suomessa. 

Itsestäni tuntuukin välillä jännältä monien suomalaisten halu pitää kiinni vuosikymmenien takaisista tiedoista ja ovi uudelta tutkimukselta halutaan pitää tiukasti suljettuna. Uusi ymmärrys aivojen, hermoston ja stressinsäätelyjärjestelmän toiminnan merkityksestä koko kehon hyvinvoinnille ja erilaisten sairauksien syntymiseen sekä neuroplastisuuden tuomat mahdollisuudet näihin vaikuttamiseen on kuitenkin tulossa myös Suomeen. Olen niin kiitollinen, että saan olla mukana tätä polkua rakentamassa. 

Kaikki kouluni ja työni, oppimani ja kokemani on rakentanut sitä pääomaa ja osaamista, joka minulla nyt on. Koen, että niin arkkitehtina, bloggaajana kuin hyvinvointivalmentajanakin teen töitä saman päämäärän eteen: tavoitteenani on auttaa suomalaisia voimaan paremmin ja rakentaa uutta.

Voimme jokainen vaikuttaa niin paljon omaan terveyteemme varmistamalla, että sekä sisäinen että ulkoinen maailmamme tukevat kaikilla tasoilla tasapainoamme ja terveyttämme.

9 Comments

 1. tiinahannele
  16.8.2019

  Näin juuri. En näe mitään ristiriitaa siinä, että ihminen, tässä tapauksessa sinä, opetat ja ohjaat sellaiseen vaarattomaan keinoon, jolla jokainen/moni voi lisätä omaa hyvinvointiaan: Voit opettaa sitä, koska olet itse kokenut sen parantavan voiman ja sitä kautta tiedät, että se voi/si auttaa muitakin (ei koskaan kaikkia, mutta niinhän et väitäkään eikä sellaista menetelmää olekaan joka auttaa kaikkia). Ei merkittävien oivallusten taustalle tarvita ns. muodollista koulutusta aiheeseen, sitä voi toki olla tai olla olematta; se voi olla apu tai este: Tärkeämpää on tutkia menetelmän vaikutuksia kuin arvostella ainoastaan sen kehittäjää/toteuttajaa: Ikävä kyllä näin usein tehdään eli tämä tuttu ongelma siitä, että kuka sanoo ja mistä aiheesta tulee tärkeämpi lähtökohta kuin mitä sanotaan ja onko sanomiselle todellista perustaa? (Minusta monia asioita voi ja pitää kyseenalaistaa … ) Monet maailman keksinnöistä ovat tulleet ns. ulkopuolisilta tai eivät ainakaan muodollisen koulutuksen saaneilta.

  Tuskin esimerkiksi kukaan kyseenalaistaisi/moittisi lääkäriä, joka osaisi erinomaisen hyvin tehdä kirvesmiehen töitä ja joka siirtyisi niitä tekemään siitä, että hän on koulutukseltaan lääkäri. Tulokset/aikaansaannokset puhuisivat puolestaan; kuten tässäkin tapauksessa.

  Ostin itse kurssisi, vaikka minulla ei ole mitään akuuttia ongelmaa enkä käytä lääkkeitäkään, joista pitäisi päästä eroon: Halusin tutustua menetelmääsi, koska olen siitä kiinnostunut ja olen paljon miettinyt ja lukenut tämäntapaisista aiheista: Uskon aivan varmasti saavani kurssista jotain, mitä voin hyödyntää :- )

  Mieli ja mielentila on jokatapauksessa ensisijainen tervehdyttäjämme ja se on alettu yhä enemmän ymmärtämään kaikkialla: Kun mieli on terve keho seuraa perässä (tai vaikka ei seuraisi niin todella terveelle mielelle edes sillä ei ole lopulta merkitystä) Ihan upeaa työtä teet <3

  Vastaa
 2. Kaisa
  16.8.2019

  Hei! Kiinnostaisiko sinua tarjota rehellisiä palautteita ja kokemuksia vastaan ilmainen kokeilu Eroon oireista -kurssia esim. me/cfs:ää (kroonista väsymysoireyhtymää) sairastaville potilaille, joiden keskuudessa menetelmäsi on herättänyt paljon epäilystä?

  Vastaa
  1. marianordinoma
   19.8.2019

   Kuulostaa kiinnostavalta! Tiedän että moni on jo saanut apua tähän haasteeseen, joten kyllä CFS:n voi saada apua menetelmästäni. Olen huomannut, että ihmisen pitää olla itse motivoitunut tekemään harjoituksia ja kurssia. En usko, että kurssin saaminen ilmaiseksi on tarpeeksi iso kannustin. Mutta harkitsen ehdotustasi!

   Vastaa
   1. Kili
    20.8.2019

    Olet kuitenkin antanut kurssisi ilmaiseksi joillekkin bloggaajille, oletettavasti mahdollista mainostamista vastaan. Olikohan heillä sitten jostain syystä enemmän kannustinta kuin vakavasti sairastuneilla (ja usein tämän myötä taloudellisia ongelmia) ihmisillä?

   2. marianordinoma
    23.8.2019

    Hei, olen tehnyt blogiyhteistyötä muutamien bloggaajien kanssa – se on kuitenkin eri asia kuin antaa kurssi ilmaiseksi. Tässä on esimerkki yhdestä kaupallisesta yhteistyöstä jonka olen tehnyt
    http://www.inhimillinenturhamaisuus.fi/2019/08/eroon-oireista-maria-nordin.html

 3. Sisko
  29.8.2019

  Hei Miten krooninen kipu? Mistään en ole lukenut , että kurssi olisi auttanut tähän? Kiinnostaisi kovasti kovasti päästä eroon kipulääkkeistä……

  Vastaa
 4. […] menetelmä ja luoda oma kurssi sen ympärille. Jotta voisin jakaa oppimaani myös muiden avuksi. (Avasin tätä taustaani ja osaamistani enemmän edellisessä kirjoituksessani) Rakenteeltaan tai tavoitteeltaan kurssini ei mielestäni poikkea itse […]

  Vastaa
 5. […] pohdinnasta todella alkoi uusi lehti elämässäni! Kirjoitinkin jo aiemmin tarinastani miten arkkitehdistä tuli hyvinvointivalmentaja. Aloin kehittää omaa menetelmää, jossa oli kaikki oppimani ja oivallusteni kautta syntynyt uusi […]

  Vastaa
 6. Heidi Luotolahti Pitkäranta, sis el
  8.10.2019

  Ihan asiaa. Go Maria, Go.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top