Neljä erityisen huolestuttavaa ainetta, joita on kaikessa

Euroopan kemikaalivirasto on tehnyt päätöksen neljän teollisesti valmistetun kemikaalin lisäämisestä EU:n erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalle kertoo Tekniikka&Talous lähteenään NyTeknik. Listalle lisätyt aineet ovat: bisfenoli-A, PFDA eli perfluoridekahappo ja sen natrium- ja ammoniumsuolat, 4-HPBL eli 4-heptyylifenoli sekä PTAP eli 4-tertiääri-pentyylifenoli. Nämä aineet ovat tälläkin hetkellä laajassa käytössä arkiympäristössämme. Bisfenoli-A tunnetaan hormonaalisena haitta-aineena, jonka käyttö lastentarvikkeissa on kielletty. Muissa tuotteissa aineen...

Scroll to top