Monikemikaaliyliherkkyys eli MCS – Miten sairaus diagnosoidaan?

Monikemikaaliyliherkkyyden diagnoosin perustana on yleisimmin haastattelututkimus. Kansainvälisesti useimmiten käytössä on konsensuskriteeri (Consensus Criteria) vuodelta 1999. Sen on laatinut 89 monitieteenalaista lääkäriä ja tutkijaa. Konsensuskriteerit määrittelevät monikemikaaliyliherkkyyden seuraavasti: kyseessä on krooninen tila oireet ilmenevät toistuvasti kemikaalialtistuksessa oireita aiheuttavat jo pienet kemikaalien pitoisuudet useat erilaiset kemikaalit aiheuttavat oireita oireet poistuvat, kun niitä aiheuttava kemikaali poistetaan oireita...

Scroll to top