Maitoa 80-luvulla, Parkinsonin tauti nyt?

Tieto torjunta-aineiden vaarallisuudesta saadaan lähes poikkeuksetta vasta kun aineet ovat olleet vuosikausia laajassa käytössä. Näin on käynyt muun muassa heptakloorille ja heptaklooriepoksidille, jotka ovat klooria sisältäviä torjunta-aineita. Klooratut torjunta-aineet ovat haitallisia, sillä ne kertyvät rasvakudokseen ja hajoavat ympäristössä hyvin hitaasti. Pitkäaikaisen altistumisen tiedetään olevan haitallista ihmiselle.

Heptakloorin ja heptaklooriepoksidin on tiedetty olevan elinvaurioita aiheuttavia sekä mahdollisesti syöpää aiheuttavia aineita. Elimistössä aine kertyy rasvaa sisältäviin kudoksiin sekä maksaan ja munuaisiin. Uudet tutkimustulokset yhdistävät heptaklooriepoksidin myös Parkinsonin tautiin.

Maitokarjalle tuotetun rehun kasvatuksessa käytettiin heptaklooriepoksidia viime vuosisadalla 1960-luvulta lähtien. Aineet ovat tähän päivään mennessä levinneet kaikkialle ympäristöömme. Heptakloori ja heptaklooriepoksidi on luokiteltu niin sanotuiksi ubikvitaarisiksi eli kaikkialla esiintyviksi, laajalle levinnneiksi aineiksi (UBI-aineet). Tämä tarkoittaa, että aineita on esimerkiksi vesistöissä.

Suomessa heptakloori kiellettiin torjunta-aineena vasta vuonna 1996, mutta käyttö oli loppunut jo sitä ennen. Puunsuojakemikaalina ainetta käytettiin Suomessa 1994 asti. Erään tutkimuksen mukaan muualla tuhohyönteisten torjuntaan käytettyjä heptaklooria ei ole Suomessa koskaan ollut markkinoilla torjunta-aineina. Heptaklooria on silti havaittu maaperästä. Nykyään heptakloorin suurin sallittu pitoisuus rehussa on 0,01 mg/kg.

Kaksi lasia maitoa päivässä

Tutkijat suorittivat ruumiinavauksia henkilöille, jotka olivat juoneet kaksi lasia maitoa 80-luvulla sekä henkilöille, jotka joivat vähemmän maitoa. Maitoa juoneiden elimistöissä todettiin suuremmat heptaklooriepoksidi-pitoisuudet kuin henkilöillä jotka eivät juoneet maitoa tai joivat sitä vähemmän. Maitoa juoneilla oli 40 % vähemmän aivosoluja tietyllä aivojen aluella. Kyseisen aivoalueen rappeutuminen voi vaikuttaa muun muassa Parkinsonin taudin puhkeamiseen.

Kiinnostavaa on, että maitoa juoneilla tupakoitsijoilla kyseistä aivosolujen katoa ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan esiintynyt.

Heptaklooria todettiin lähes kaikien maitoa juoneiden ei-tupakoitsijoiden elimistöissä. Tupakoitsijoiden verinäytteissä kyseistä ainetta oli vähemmän.

Tutkimus tehtiin vastikään, joten tietoa siitä, oliko kaikkien 80-luvulla maitoa juoneiden maidossa heptaklooria, ei ole. Tutkimus olettaa, että sitä oli tasaisesti kaikkien maidossa.

Tutkija toteaa, että tutkimus ei saanut selville oliko maito ainoa heptakloorin lähde, ja onko maito niin ollen syyllinen aivojen rappeutumiseen. Heptaklooripitoisuuden ja aivojen rapautumisen välinen yhteys oli kuitenkin tutkimuksessa varsin vahva. Tutkija sanoo, että tietoa myös muiden ennen laajasti käytössä olleiden torjunta-aineiden vaikutuksista aivoihin tarvitaan.

Parkinsonin taudin syytä ei vielä tiedetä, eikä sitä osata parantaa. Suomalaiset ovat eniten Parkinsonin tautia sairastavien kansalaisuuksien joukossa.

Lähteet:
Pesticide in Milk May Have Caused PD-Like Damage
Neurosience News
THL

Ympäristö.fi
Finlex
Echa
Parkinson
WorldLifeExpectancy

 

1 Comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top