Lidlin sitruunoiden kielletyt lisäaineet ovat sallittuja torjunta-aineita – yhteisvaikutuksia ei tutkittu

Kemikaalitutkan lukija lähetti kuvan Lidlistä ostamistaan sitruunoista. Sitruunat ovat Aranda-merkkisiä ja tuotettu Espanjassa. Sitruunoiden etiketissä on lueteltu sitruunan säilömiseen käytetyt aineet. Lisäksi etiketissä on teksti ”Schale Gewachst” – kuori vahattu.

Etiketissä on mainittu seuraavat aineet:

  • Imazalil (ennen E232, fungisidi/homeenestoaine)
  • Thialbendazol – tiabendatsoli (ennen E233, fungisidi/homeenestoaine)
  • Orthophenylphenol – fenyylifenoli (ennen E231, fungisidi/homeenestoaine)
  • Propiconazol (fungisidi/homeenestoaine)

Viljelijä ilmoittaa käyttävänsä vain ainetta E232, jota ei myöskään pitäisi enää ilmoittaa lisäainekoodilla.

kielletty_aine_sitruuna

Osalle aineista on ennen ollut olemassa lisäainetunnukset eli e-koodit. Thialbendazolia ja orthophenylphenolia ei kuitenkaan enää saa käyttää ruuan lisäaineina. Lisäaineita E233 ja E231 ei ole enää vuodesta 2006 saanut käyttää elintarvikkeiden lisäaineina.

Samoja aineita saa kuitenkin käyttää torjunta-aineina. Suomessa näitä ei kuitenkaan ole hyväksytty käytettäväksi. Suomessa myytävät sitruunat saavat kuitenkin sisältää kyseisiä aineita.

Lisäaineet E230(bifenyyli) ja E233 (tiabendatsoli) eivät ole enää EU:n lainsäädännön mukaan sallittuja elintarvikkeiden lisäaineina. Ne on poistettu direktiiveillä 2003/114/EY ja 98/72/EY. Direktiivin 2008/84/EY liitettä I olisi siksi päivitettävä, ja siitä olisi poistettava lisäaineiden E230 ja E233 spesifikaatiot.

EUR-LEX (2009)

Lidlin sitruunoissa mainitut aineet ovat nyt sallittujen torjunta-aineiden listalla. Kemikaalitutka tarkisti asian EU:n torjunta-ainetietokannasta. Tietokannasta voi hakea tietoa torjunta-aineiden nimillä, mutta tietoa löytyy myös tuotteitain. Näin ollen sieltä voi hakea esimerkiksi sitruunoissa sallitut torjunta-aineet.

Esimerkiksi Lidlin etiketissä mainitut aineet voidaan ilmoittaa lukuisilla nimillä, joten tietoa etsivä saattaa joutua tekemään hieman taustatyötä. Esimerkiksi fenyylifenoli löytyy kemiallisella nimellä 2-phenylphenol.

Onko torjunta-aineiden yhteismäärälle rajoituksia – entä mitkä ovat yhteisvaikutukset?

Lidlin sitruunoissa mainittuja aineita saa jokaista olla sitruunassa 5 mg/kg, paitsi propiconazolia sallittaan 6 mg/kg.

Jos jokaista aineita olisi sitruunoissa suurin sallittu pitoisuus ja nämä lasketaan yhteen, yhdessä sitruunakilossa olisi yhteensä 21 mg torjunta-ainetta.

EOnce_laeaekeruiskuU on vastikään perustanut pilottihankkeen, jossa tutkitaan kilpirauhaseen ja hermostoon vaikuttavien torjunta-aineiden yhteissaantia. Tähän mennessä samankaltaisia vaikutuksia omaavien torjunta-aineiden kokonaissaantia ei ole otettu huomioon lainsäädännössä.

Kemikaalitutka ei saanut selville, onko torjunta-aineiden yhteismäärälle jokin sallittu enimmäisarvo.

Vaikka kyseiset aineet ovat sallittujen torjunta-aineiden listalla ei niitä voi pitää terveellisinä. Itse asiassa aineet on luokiteltu erittäin haitallisiksi.

Ja kuten EU:kin toteaa, tutkimustietoa torjunta-aineiden yhteisvaikutuksista ihmisiin ei vielä ole. Se, että asiaa ei ole tieteellisesti tutkittu ei tarkoita, etteikö aineilla voisi olla yhteisvaikutuksia.

 

Ristiriitaisia lakeja

Kiinnostavaa on, että EU on tammikuussa 2016 julkaissut komission täytäntöönpanoehdotuksen, jossa orthofenyylifenoli on hyväksytty biosidiksi.

Ortofenyylifenolivalmisteita ei saa sisällyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston ase­ tuksen (EY) N:o 1935/2004 (4) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuviin materiaaleihin ja tarvik­keisiin, paitsi jos komissio on vahvistanut bifenyyli-2-olin siirtymistä elintarvikkeeseen koskevat raja-arvot tai jos kyseisen asetuksen nojalla on vahvistettu, ettei siirtymäraja-arvoja tarvita.

EUR-LEX (2016)

Erikoista, että ainetta kuitenkin saa käyttää suoraan hedelmään, vaikka sitä ei saa käyttää hedelmän kanssa kosketuksissa oleviin tuotteisiin.

front.4.full

Lähde:
EFSA

8 Comments

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top