Kuukautiskipujen lääkkeetön hoito – Kuukautismeditaatio voi lievittää kuukautisten oireita

Varoitus! Tässä kirjoituksessa esitetyt ajatukset voivat olla vastoin yleisesti maailmankuvaa. Vaikka ajatukset poikkeaisivat aiemmin opitusta ja oletetusta, ei se tarkoita, etteikö tämäkin näkökulma voisi olla yhtä todellinen.

Kuukautiskipujen hoitoon ja kuukautisten oireiden lievittämiseen käytetään yleisesti kemiallisia särkylääkkeitä. Monet naiset ovat kuitenkin alkaneet perustellusti kyseenalaistamaan turhan lääkkeiden käytön. Viralliset tahot suosittelevatkin nykyään kivun hoitoon ensisijaisesti lääkkeettömiä keinoja. Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -työryhmässäkin tarkennetaan, että uusi linjaus kivunhoidossa on suosia ensisijaisesti lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä.

Vaikka kuukautiskivut ovat yleinen, normaalina ja jopa välttämättömänä pidetty ilmiö, on niitä on mahdollista lievittää ja niistä on mahdollista myös päästä kokonaan eroon lääkkeettömästi.

apua kuukautiskipuihin

Fysiologisesti tarkasteltuna ei ole mitään syytä sille, miksi kehon normaalin toiminnon pitäisi aiheuttaa kiputuntemuksia ja kärsimystä. Sitähän kuukautiset ovat: täysin luonnollinen ja ihmiselämän kannalta välttämätön kehontoiminto.

Miksi sitten kuitenkin kärsimme kuukautiskivuista?

Kun tytöllä alkaa kuukautiset, hän kohtaa oman voimansa.
Hedelmällisessä iässä oleva nainen voi oppia käyttämään voimaansa.
Vaihdevuosien aikaan naisesta tulee se voima.

Amerikan intiaanien viisaus

Näkemykseni on, että kuukautisiin liittyvät kivut johtuvat aina vastustuksesta. Vastustus puolestaan johtuu negatiivisista asenteista, ajatuksista, tunteista ja kokemuksista jotka liittyvät kohtuun, naiseuteen, seksuaalisuuteen ja kuukautisiin. Keho, kohtu siis yrittää tyhjentyä, mutta osa kohdun lihaksista vastustaa kuukautistapahtumaa. Vastustus on täysin tiedostamattoman mielen valtakunnassa. Tämä ristiriita johtaa kivun kokemuksen syntymiseen.

Vastustuksella tarkoitan sisäistä kokemusta, jossa kehomielesi ei hyväksy jotain asiaa itsessäsi, ympäristössäsi tai kokemusmaailmassasi osaksi todellisuuttasi. Vastustus harvoin on tietoista, kehosi vain toimii tämän mielen tasolla syntyneen sisäisen vastustuksen ohjaamana automaattisesti.

Vastustus on yleensä syntynyt elämän aikana koetuista negatiivisista asenteista, ajatuksista, tunteista ja kokemuksista, jotka liittyvät kohtuun, naiseuteen, seksuaalisuuteen ja kuukautisiin. Kokemuksia on voinut syntyä missä tahansa elämän vaiheessa, eikä niiden ole tarvinnut olla edes kovin dramaattisia. Silti mieli on voinut tulkita ne siinä määrin negatiiviksi, että haluaa torjua eli vastustaa tiettyä naiseuteen, kohtuu tai kuukautisiin liittyvää toimintoa.

Käytännössä näen, että kuukautiskivut aiheutuvat tilanteesta, jossa kohtu yrittää tyhjentyä, mutta osa kohdun lihaksista vastustaa kuukautistapahtumaa. Tämä ristiriita johtaa kivun kokemuksen syntymiseen.

Vastustus on täysin tiedostamattoman mielen valtakunnassa, eikä tapahdu tietoisissa ajatuksissa. Sen vuoksi emme pysty rationaalisella ajattelulla tunnistamaan mielen tason vastustusta. Moni sanookin tässä kohtaa, että en minä vastusta vuotoa tai ajattele kuukautisista negatiivisesti. Kun sitten on kokeillut seuraavassa ehdottamaani tiedostamattoman mielen tasolle pääsevää harjoittelua, onkin yllättynyt.

Kuukautiskivut ovat viesti, jota kannattaa kuunnella

Keho ja mieli ovat nykytietämyksen myötä yhtä, sillä mieltä ei ole mahdollista irrottaa kehosta. Näkemykseni on, että kuukautiskivut ovat viesti tiedostamattomalta tietoisuuden tasoltamme.

Kirjoitan Eroon oireista -kirjassani, että oireisiin kannattaisi suhtautua arvokkaina viestintuojina. Koemme oireita, jotta ymmärtäisimme kiinnittää huomiota asioihin, joista mielemme kokee ristiriitaa tai uhkaa.

Näkemykseni mukaan kuukautiskivut viestivät menneisyydessä (omassa tai esiäitien) koetuista negatiivisista kokemuksista liittyen naiseuteen, hedelmällisyyteen, synnytykseen tai seksuaalisuuteen. Nämä kokemukset ovat aiheuttaneet sen, että kohtu ja kuukautiset ovat neuroplastisuuden periaatteiden mukaan kytkeytyneet uhkaan, vaaraan. Tämän jälkeen keho luonnollisesti vastustaa kuukautistapahtumaa, ”suojellakseen” sinua tapahtumalta, joka mielen tasolla on tullut tulkituksi uhkaavaksi ja vaaralliseksi Tätä mekanismia avaan tarkemmin tässä kirjoituksessani.

Uskonkin, että jos kuukautiskivut ja niiden tiedostamattoman mielen tasolta esiin pyrkivät viestit tukahduttaa lääkkeillä, riski sairastua vakavampiin sairauksiin, kuten endometrioosiin tai muihin synntyselimien sairauksiin kasvaa.

Kuvannollisesti: jos kipu, eli viesti vaimennetaan lääkkeillä, kohdun on ”huudettava kovempaa” tullakseen kuulluksi. Kuukautiset tulevat runsaammiksi, kivuliaammiksi, kohdun limakalvo levittäytyy jopa kohdun ulkopuolelle, jotta se nähtäisiin tunnustettaisiin eläväksi ja tuntevaksi…

kuukautismeditaatio

Menneisyyden kokemukset ja kuukautiskivut

Mitä jos toisiaan näkisimmekin kuukautisten esiin nostaman kivun merkkinä siitä, että jokin naiseuteen, seksuaalisuuteen tai sukupuolielimiin liittyvä menneisyyden negatiivisena koettu tapahtuma on jäänyt käsittelemättä? Keho ja mieli vastustavat tuota kokemusta ja sen tuomaa uhan tunnetta ja tämä ristiriita tuottaa kipua. Kohtu pyrkii tekemään työnsä, tyhjentymään, mutta alitajuntaiset prosessit estävät tätä, jolloin syntyy ristiriita.

Sen sijaan, että pyrkisi hiljentämään viestit, kuulisikin ne! Kun oireisiin alkaa suhtautua arvokkaina viestintuojina ja niiden huomaa olevan omalla puolella, vastustus voi lieventyä jo tällä. Kehon ei tarvitsekaan enää huutaa niin lujaa ja tuottaa oireita, kun tulevat huomioiduksi pienemmälläkin.

Kun sitten alkaa pohtia tarkemmin kuukautisiin tai naiseuteen liittyviä kokemuksiaan, yleensä mieleen alkaa nousta menneisyyden tapahtumia, jotka eivät välttämättä ole olleet niin mukavia. Yleensä ensimmäiset kokemukset ovat voimakkaimpia. Eikä tarvita mitään suurta dramatiikkaa, ja silti kokemukset ovat voineet tallentua lapsen mieleen “traumaattisina” ja negatiivisina.

VINKKI!
Voit nyt halutessasi pohtia, millaisia tunteita on liittynyt esimerkiksi ensimmäisiin kokemuksiisi:

 • naiseudesta (Minkälaisia naisen malleja olet nähnyt? Minkälaisena naisena oleminen on näyttäytynyt sinulle esimerkiksi lapsuudessa, Millaisia tunteita nämä kokemukset herättivät sinussa tuolloin?)
 • hedelmällisyydestä (Millaisia tunteita koit, kun kuulit ensimmäistä kertaa kuukautisista? Mitä tunsit, kun kuukautisesi alkoivat? Millaisia kokemuksia ja tunteita kuukautisiin liittyy elämässäsi?)
 • synnytyksestä (Millainen oma syntymäsi oli? Millaisia tarinoita olet kuullut synnytyksistä? Millaisia ovat synnytyskokemuksesi, jos sellaisia on?)
 • seksuaalisuudesta (Millaisia tunteita koit, kun kuulit ensimmäistä kertaa seksistä? Millanen oli ensimmäinen seksikokemuksesi? Millaisia tunteita koit?)

Usein ajattelemme, että aivot ovat ainoa paikka, johon muistot ”tallentuvat”. Tiede on kuitenkin todistanut, että jokainen kehon osamme voi sisältää muistoja. Esimerkiksi hiiritutkimuksessa todettiin, että kun naarashiiriltä poistettin kohdut, ne menettivät tilallisia muistoja.

Kuukautiskipuihin vaikuttavat omien kokemusten lisäksi myös äidin, isoäidin ja esiäitien kokemukset. Tätä ilmötä kutsutaan taakkasiirtymäksi.

Jokainen kuukautiskierto on kuitenkin upea mahdollisuus olla yhteydessä suureen viisauteen. Kohtu puhuu meille, jos sitä kuuntelee. Meitä ei vain tässä yhteiskunnassa ole aiemmin opetettu avaamaan tietoisuuttamme tuolle tiedolle, saati käyttämään kohdun tietoa millään tavalla.

Monissa luonnonkulttuureissa asia on ollut toisin. Hedelmälliseen ikään tullessa nuoret on viety uuteen elämän vaiheeseen siirtymäriitin kautta. Viisaat naiset ovat jakaneet kokemuksensa ja tietonsa siitä, miten avautua kohdun viesteille.

kuukautiskipujen hoito lääkkeettömästi
Kuukautismeditaatio on nopea ja tehokas tapa lievittää kuukautiskipuja lääkkettömästi.

Kuukautismeditaatio kuukautiskipujen lievitykseen

Iloinen uutinen on se, että menneisyyden kokemuksia ja tiedostamattoman mielen tulkintoja voi neuroplastisuuden keinoin muuttaa. Sekä kehittämäni Free to Heal -menetelmä, että luomani meditatiiviset tarinat ja meditaatioäänitteet perustuvat tähän. Voimme meditatiivisella mielen tason harjoittelulla saada yhteyden tiedostamattomaan mieleen ja ikään kuin korjata aiempia kokemuksia ja niistä muodostuneita neurologisia kehon reagointimalleja.

Olen tehnyt tähän avuksi Kuukautismeditaation, jonka avulla voit ottaa lempeydellä ja helposti vastaan kohtusi viestin. Yli tuhat naista on tehnyt meditaation ja olen saanut lukuisia kiitosviestejä, joissa meditaatiota kuunnelleet ovat kertoneet kuukautiskipujen lievittyneen merkittävästi, loppuneen kuin seinään, kierron säännöllistyneen ja vuodon normalisoituneen.

Meditaation ja tietoisuustaitojen vaikutuksia kuukautiskipuihin on myös tutkittu ja myös tiede tukee näkemystä, että kuukautiskipuja voi hoitaa lääkeettömästi meditaation avulla.

Nyt on aika avautua uudelleen kohdun viisaudelle, parantua ja eheytyä! Sinulla on mahdollisuus katkaista kierre. Sinulla on mahdollisuus uudistua, kasvaa ja oppia. Purkamalla menneisyyden kokemukset ja vastaanottamalla kohdun viestit, sinulla on mahdollisuus kokea yhteys kehoosi ja saada nautinnolliset kuukautiset.

Voit ostaa Kauniit kuukautiset -kuukautismeditaation tästä.

Kenelle Kuukautismeditaatio sopii?

 • teineille
 • hedelmällisessä iässä oleville naisille
 • nautinnolliseen synnytykseen valmistautuville
 • vaihdevuosia käyville naisille

Mihin kuukautismeditaatio voi auttaa?

HUOM! Kuukautismeditaatio ei ole lääketietellinen hoito eikä Kuukausimeditaation kuuntelu sulje pois lääketieteellistä hoitoa. Jos epäilet tarvetta, känny terveydenhuollon puoleen.

 • runsas vuoto
 • kuukautiskivut
 • endometrioosikipujen lievittyminen / poistuminen
 • emättimen bakteeritasapainon häiriöt
 • krooninen hiivatulehdus
 • hormonaaliset häiriöt
 • epäsäännöllinen kierto
 • ovuloimattomuus
 • selittämätön lapsettomuus
 • ongelmat seksuaalisuudessa
 • haluttomuus
 • vulvodynia
 • vaihdevuosioireet
 • synnytyspelko
 • pms-oireet (mielialan heittelyt, masennus, itsetuhoiset ajatukset, rintojen arkuus, turvotus)

Oma kokemukseni kuukautiskivuista

Itselläni on kaksi kohtua. Tämän takia minulla oli todennäköisesti normaalia kipeämmät ja runsaammat kuukautiset.

Kuukautiseni olivat vuosikymmeniä erittäin runsaat ja kestivät usein reilusti yli viikon. Minulla todettiinkin esimerkiksi matala ferritiini. Kärsin myös kuukautiskivuista. Suurin vaiva minulle oli kuitenkin PMS-oireet. Ennen kuukautisia mielialani romahti, olin riitaisa ja uhriutuva. Lisäksi rintani olivat superarat ja kipeät.

Aloitettuani tietoisuustaitomenetelmäni mukaan harjoittelun, kuukautiset normalisoituivat. Nykyään kuukautiset kestävät 2-4 päivää, enkä huomaa minkäänlaisia tuntemuksia! Ei mitään! Mikä parasta, PMS-oireet ovat historiaa!

Palautetta Kauniit kuukautiset -meditaatiosta

Olen saanut satoja viestejä naisilta, jotka ovat kokeneet Kauniit kuukautismeditaation todella vapauttavana ja parantavana.

OSTA KUUKAUTISMEDITAATIO

Lisää ajatuksiani naiseudesta ja seksuaalisuudesta

Jos kiinnostuit, suosittelen kuuntelemaan ilmaisen luentoni naiseudesta. Pääset kuuntelemaan luennon tästä linkistä.

Artikkelikuva Meri Paaso

3 Comments

 1. […] joilla kuukautiset ovat alkaneet tai alkamassa monet vanhemmat ovat ostaneet puolestaan Kuukautismeditaation. Siitäkin on tullut aivan ihanaa […]

  Vastaa
 2. […] tuhat kaikenikäistä naista (ja myös muutama mies) on käyttänyt luomaani Kauniit kuukautiset -meditaatiota. Kuukautismeditaatio sopii oikeastaan aivan kaikille, jotka ovat siitä […]

  Vastaa
 3. Lidia
  25.11.2021

  Olen samoilla linjoilla, Maria, kanssasi tästä mielen ja lantion alueen yhteydestä. Olen jostain kuullut tai lukenut, että normaalin kuukautistoiminnan ei pitäisi tuottaa kipua. Ja silti, niin moni kärsii kuukautiskivuista, joita pidetään ”normaalina naisen elämään kuuluvana asiana”. Pidin itsekin teini-iästä asti seuranneita kuukautiskipuja asiana, jolle ei vain voi tehdä mitään ja joka vaan pitää hyväksyä suuren särkylääkemäärän ohella. Kun kolmekymppisenä PCOS alkoi ilmoittelemaan itsestään enenevissä määrin hain stressiin ja hormoniepätasapainoon apua akupunktiosta. Muutaman hoitokerran jälkeen sain elämäni ensimmäiset kivuttomat kuukautiset ja koin jonkinlaisen ahaa-valaistumisen: näin tämän kuukautishomman siis kuuluisi toimia! En ollutkaan enää tuomittu kuukautiskipuihin. Tajusin että kivuttomuus ja tasapaino on mahdollista, ja aloin tavoittelemaan sitä. En ole käynyt akuhoidoissa nuiden kokeilukertojen jälkeen vuosiin, mutta se toimi selkeästi vedenjakajana ymmärryksessä kokonaisvaltaisesta kehostani, johon voin vaikuttaa. Tämän episodin jälkeen muunlaiset löytämäni hormoneja ja mieltä tasapainottavat keinot (mm.luontaistuotteet ja jooga) ovat vähentäneet kuukautiskipuilujani niin, että pärjään niiden kanssa useimmiten ilman särkylääkettä. Täysin kivuttomia kuukautisjaksoja on säännöllisesti, muttei joka kierrossa. Haluan tällä omalla kokemuksellani vain lyhyesti artikuloida, että allekirjoitan ehdottomasti yhteyden mielen, hormonitoiminnan, fyysisten lihaskireyksien/jumien ja kuukautiskipujen välillä. Näkisin että kipu on markkeri jonkin tai usean tekijän epätasapainosta, johon voi kuitenkin vaikuttaa moninaisin keinoin, ei pelkästään synteettisin lääkkein.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top