Sisäilman home ei sairastuta ja sairastuttaa vakavasti

Olen joutunut varsin kiperiin tilanteisiin, koska olen kertonut parantuneeni homeyliherkkyydestä sekä monikemikaaliyliherkkyydestä aivojen plastisuutta hyödyntävällä neurologisella kuntoutusmenetelmällä. Koska menetelmä toimii, jotkut ovat tästä tehneet johtopäätöksen että yliherkkyyteni oli korvien välissä, vaikka oireet olivat täysin fyysisiä. Tätä väitettä ovat nyt käyttäneet molemmat osapuolet: niin ne, joka alunperin naureskelivat sisäilmasta sairastumiselleni sekä ne sisäilmasta sairastuneet, jotka eivät syystä tai toisesta hyväksy ajatusta, että yliherkkyydestä tai homesairaudesta voisi parantua.

Monet ovat ihmetelleet, miten voin yhtäkkiä kääntää takkini ja väittää, että homeet eivät sairastutakaan. Itse asiassa en ole näin täysin väittänyt, mutta nyt ymmärrän sen, mitä monet lääkärit ja tutkijat ovat pitkään toitottaneet: epidemiologista tutkimusta homeiden aiheuttamista terveyshaitoista on hyvin vähän.

Sen sijaan se tiedetään tarkkaan, että sisäilmaongelmat ovat yhteydessä moniin sairauksiin ja terveyden häiriöihin.

On siis osoitettu (ja tämän olen omissa nahoissanikin saanut tuntea), että kosteusvaurioituneissa tiloissa oleskelu aiheuttaa ihmisessä monenlaisia oireita ja sairauksia. Sisäilmaongelmilla ja terveysvaivoilla on selkeä yhteys. Jos suuri joukko ihmisiä oireilee jossain paikassa, todennäköisesti talon rakenteita avaamalla löytyy syyllinen. Mutta, vaikka kyseessä olisi vakavakin vaurio rakenteissa, pitoisuudet joille sisäilman kautta altistutaan ovat pieniä. Ilmiö, johon olen asiantuntijana törmännyt lukuisia kertoja on, että kun aletaan mittaamaan konkreettisia haitan aiheuttajia sisäilmasta tapahtuu outoja: mitatut pitoisuudet eivät selitä oireita. Siksi en yleensä ole suositellut sisäilmasta tehtäviä hometutkimuksia, vaan rakenteista suoraan otettavia näytteitä.

Mikrobi- ja toksiinipitoisuudet oikein ”pahoissa” hometaloissa ovat aivan liian pieniä sairastuttaakseen ihmisen ja aiheuttaakseen oireet. Toisaalta saattaa myös olla ”terveitä taloja”, joissa tietyt pitoisuudet ylittyvät selkeästi, mutta kukaan ei oireile. Eli tässä on jotain, mitä emme täysin ymmärrä.

Asia on monimutkainen, mutta jos tähän saadaan selvyys, ratkeavat lukuisat muutkin arvoitukset kuin vain sisäilmaongelmien vaikutusmekanismi.

Aiemmin olin sitä mieltä, että sisäilman homeet ja ympäristön kemikaalikuorma on suurin syy ihmisten kaikkiin terveysonglemiin. Onhan hengitysilma, joka on useimmiten sisäilmaa, kuitenkin aine, jota eniten nautimme päivän aikana. Nyt olen eri osittain eri mieltä. Sisäilmaongelmat ovat mielestäni edelleen ruokaakin suuremmassa prosentuaalisessa osassa ongelman puhkeamisessa, mutta eivät varsinainen syy sairastumiseen. Olen nähnyt asian monista näkökulmista, ja luulen nyt ymmärtäväni mistä on kyse.

Home sairastuttaa

Olen työskennellyt sisäilma-asioiden parissa nyt lähes seitsemän vuotta. Työskentelin sisäilma-asiantuntijana, vaikka olin itse erityisen herkkä sisäilman altisteille. Tämä oli tavallaan hyvä, sillä useimmiten kykenin aistimaan samat asiat, joille asiakkaanikin oireilivat. Monesti saatoin olla tehokkaampi kuin muut, ”tavalliset” tutkijat, sillä nenäni kyllä ilmoitti pian, onko kyse kuiduista, rakennusmateriaalien kemikaaleista vai homeesta. Näin oli helpompaa päättää, mitä näytteitä kohteesta tulisi tutkia.

Olen urani aikana törmännyt lukusia kertoja samaan tarinaan, jota ihmettelin ja jota en ymmärtänyt: Lapsiperhe on muuttanut rintamamiestaloon. Kuukauden sisällä muutosta koko perhe oireilee. Äidillä on huimausta, lapsilla tulehduksia ja isällä ihottumaa ym. Edelliset asukkaat ovat kuitenkin eläneet talossa terveinä ja tyytyväisinä lähes satavuotiaiksi asti.

Tämä ei siis ollut mikään yksittäistapaus, vaan olen käynyt lukuisia kertoja suorastaan hyvin voimakkaastikin ”mummonmökille” haisevissa (lue: umpihomeisissa) taloissa, jossa yhdeksänkymppiset elävät täysin tyytyväisinä ja terveinä aktiivista elämää, mutta joissa nuorempi polvi sairastuu silmänräpäyksessä. Tälläisessä kohteessa kerrankin mietin päässäni, että olisin varmaan joutunut ambulanssilla sairaalaan muutamassa päivässä, jos olisin jäänyt oleskelemaan kyseisessä mökissä. Eli miten ihmeessä vanhukset ovat voineet asua talossa? En todellakaan ymmärtänyt miten oli mahdollista asua sellaisessa ”homepesässä” kokonainen elinikä.

Miksi nuoret valittavat sisäilmasta?

Tänä päivänä minulla on jo pieni aavistus, mistä tämä ilmiö johtuu. Mutta tutustutaanpa tähän Kiinteistölehden tekemään tutkimukseen ensin.

”Kyselyn nuorimmat vastaajat arvioivat huomattavasti muita useammin saavansa sisäilmasta oireita kotonaan. Joka kymmenes 18–34-vuotias kokee saavansa oireita jatkuvasti. Puolet 18–24-vuotiaista ja 40 prosenttia 25–34-vuotiaista kokee saavansa oireita välillä. Muissa ikäryhmissä vain 1–2 prosenttia kokee saavansa oireita jatkuvasti, ja välillä oireilevien määrä laskee tasaisesti iän myötä. Nuoret vastaajat arvioivat myös muita ikäryhmiä useammin, että joku heidän asuinkumppaneistaan on saanut kotona oireita huonosta sisäilmasta. 25–34-vuotiaat kertovat eniten lastensa ja puolisonsa saamista oireista.

Yleisimmiksi huonon sisäilman aiheuttamiksi oireiksi nousevat kyselyssä nenän tukkoisuus tai vuoto, väsymys sekä limakalvojen ja kurkun kuivuus. Naiset raportoivat miehiä useammin silmien ärsytyksestä. Yksittäisten oireiden yleisyyttä kysyttäessä 18–24-vuotiaiden vastaukset erottuvat selvästi muista. Jatkuvasti oireita saavien määrät ovat kaikkien oireiden kohdalla kaksin- ja kolminkertaisia muihin ikäryhmiin nähden. Mitä vanhempia vastaajat ovat, sitä vähemmän he kokevat saavansa oireita huonon sisäilman vuoksi.

– Huonosta sisäilmasta ja sen aiheuttamista oireista on puhuttu julkisuudessa pitkään. Kun tietoisuus aiheesta on lisääntynyt, oireita myös havaitaan herkemmin. Terveystietoiset nuoret vetävät muita ikäryhmiä useammin johtopäätöksen, että sisäilmalla on osuutta asiaan. Sisäilman laatuun voi vaikuttaa käytännössä ilmanvaihtoa parantamalla. Se ei ole edes kallista, toisin kuin luullaan, Schlauf toteaa.”

Yliherkkyys voi syntyä mille vaan

Nyt limbisen järjestelmän eli sisäisen suojelijan yliherkkyydestä toipuneena ymmärrän kokonaisuuden ja voin nimetä tekijän, joka altistaa myös sisäilmasairaudelle tai oikeastaan mille vaan yliherkkyydelle: me nuoret sukupolvet (lasken tosiaan itseni vielä tähän joukkoon) olemme altistuneet jo kohdussa olessamme (keskimäärin) suuremmalle määrälle stressitekijöitä kuin vanhemmat sukupolvet.

Näitä kehossa, soluissa ja mielessä stressireaktion aiheuttavia tekijöitä on paljon: kaupungistuminen, ympäristön saasteet, lääkkeet, rokotukset, ympäristön kemikaalit, televisio, internet ja muut mediat, sähkömagneettinen säteily jne jne.

Asia on vielä monimutkaisempi, nimittäin stressitekijät eivät kuitenkaan aina aiheuta stressiä. Stressireaktio voi syntyä kuitenkin mille vaan altisteelle, eli stressi syntyy kehossa eikä sinänsä tule ulkopuolelta, vaikka ympäristön altisteet tietty lisäävät riskiä kokea stressiä.

Teoriani on, että altisteet aiheuttavat stressiä JOS ihmisellä on ristiriitoja sisäisen suojelijan, ydinuskomusten ja tietoisen minän välillä. (Kuulostaa kummalliselta, mutta kirjoitan tästä pian lisää).

Kaikki altisteet saavat sisäisen suojelijamme eli limbisen järjestelmän hieman enemmän varuilleen, ja kun altisteita on liikaa pitkällä aikavälillä tai yhdessä rysäyksessä, kehoa suojeleva systeemi menee sekaisin ja kokee uhkana jonkin asian, joka ei sinänsä aiheuta terveydelle vaaraa. Oireet tulevat pienestäkin määrästä mitä vaan altistetta, kyseessä voi olla melu, home, kemikaalit, mikä vaan ruoka-aine, kosketus, valo tai vaikkapa sähkömagneettinen säteily. Keho siis ylireagoi pienelle määrälle jotain, mitä on ympäristössä (tai kehossa itsessään).

Tästä johtuu se, että tutkimuksissa on vaikea löytää tekijää, joka aiheuttaa oireet. Tai toisaalta, kaikesta mitä syömme, hengitämme voidaan toisaalta löytää pieniä määriä jotain, mikä ei ole terveellistä. Happi itsessäänkin on myrkky, mutta kymmenessä minuutissa kuolemme ilman sitä. Aika ristiriitaista! Nythän pohditaan että osa gluteenille herkistyneistä ei oireile gluteenille, vaan jollekin muulle viljan ainesosalle. Oikeastaan sillä mikä osa yliherkkyyden aiheuttaa, ei ole varsinaisesti väliä: oireet ovat ihmiselle aivan yhtä tosia.

Mikä tälläisestä tilasta usein yliherkkyyden lisäksi seuraa on jokin autoimmuunisairaus. Onkin todella yleistä ja tyypillistä, että ihmisille joilla on yliherkkyys jollekin sisäilman altisteille tai ruoka-aineille kehittyy myös autoimmuunisairaus. Itsellenikin tälläinen tuli, nimittäin hashimoton tauti, jonka seurauksena kehoni alkoi hyökätä sen omaa kudosta, kilpirauhastani, vastaan. Kehon viisaus siirtyi näsäviisauden puolelle, sillä se ylireagoi ja tulkitsi väärin. Jatkuva altisteiden ja sisäisen suojelijan ylireagoinnin aiheuttama tanssi sai aikaan virheellisen yhteyden aivoissani ja aivot hyökäämään omaa kudosta vastaan. Tästähän on autoimmuunisairauksissa kyse: väärinkäsityksestä, jonka seurauksena keho tuhoaa itse itseään.

Ei siis ole lainkaan ihme, että kohteissa, joissa koetaan sisäilmaongelmia on huomattavasti enemmän autoimmuunisairauksia, kuten suolisto- ja kilpirauhassairauksia. DNRS-menetelmän antia on, että olen oppinut tunnistamaan sisäisen suojelijan, eli limbisen järjestelmän reaktiot. Limbisen järjestelmän reaktiot voi nykyään tunnistaa myös ympärillä olevista ihmisistä. Kun sisäinen suojelijamme nousee takajaloilleen, myös ympärillä olevien ihmisten sisäinen suojelija herää. Tämä selittää sen, että monet lapset ovat parantuneet yliherkkyyksistään kun vanhemmat ovat treenanneet DNRS-menetelmällä. Kommunikoimme ympärillä olevien ihmisten kanssa monessa tasossa, joista osa on täysin tiedostamattomia.

 

Nykyään itseäni ei enää niinkään kiinnosta tutkia niitä asioita mitkä sairastuttaa. Kiinnostavampaa olisi tutkia, mikä niissä ihmisissä jotka eivät sairastu, on erilaista. Itse veikkaan että löydös on sisäinen tasapaino. Siis tasapaino sisäisen suojelijan, ydinuskomusten ja tietoisen minän välillä. Munkit, jotka kestävät äärimmäisiä olosuhteita ovat tästä hyvä esimerkki.

Eli kiteytettynä, altisteet (ympäristössä tai kehossa itsessä autoimmuunisairauksien kohdalla) ovat riskitekijä. Mutta se mikä lopulta aiheuttaa sen, että olemattoman pieni asia voi sairastuttaa ihmisen, ovat sisäiset ristiriidat ja haitalliset sisäiset uskomukset, jotka eivät aina ole lähelläkään tietoisen mielen käsittelyaluetta.

PS. Kirjoitan pian lisää stressin määritelmästä!

PPS. Tietenkin olen myös tavannut huonosta sisäilmasta oireita kokevia vanhuksia, mutta keskimäärin he kokevat huomattavasti vähemmän haittaa. Kirjoitan vielä lisää myös sisäisen suojelijan, ydinuskomusten ja tietoisen minän välisistä ristiriidoista. Yksi kirjoitus, jossa poikkean ydinuskomuksia on vauvojen seksuaalisuutta käsittelevä kirjoitus. Ydinuskomuksethan, kuten limbinenkin järjestelmä, muokkautuu vahvimmin neljänä ensimmäisenä elinvuotenamme.

PPPS. Vielä haluan nopeasti mainita vielä yhden teoriani. Uskon, että tulevaisuudessa tällaisen oireilun hyvin pienelle pitoisuudelle tulee selittämään tiede, mutta sitä ei tule selittämään lääketiede, vaan kvanttifysiikka. Uskon, että oireita voi saada pienenpienistä pitoisuuksista, koska oireilemme energialle, siis aineen lähettämälle energialle, eikä aineelle itselleen. Tämä voi olla suurimmalle osalle skifiä, mutta onpahan nyt sanottu!

57 Comments

 1. Lillukanvarsi
  3.12.2017

  Miten sinun hashimoto nyt voi? Luuletko, että se häviää jossain vaiheessa pois kun jatkat tuota DNRS menetelmää? Kiinnostaa kovasti!

  Vastaa
  1. Maria
   3.12.2017

   Mullahan se pysyi täysin kurissa gluteenittomalla ruokavaliolla. Aloitin DNRS-harjoittelun myötä syömään gluteenia, en ihan päivittäin mutta viikoittain. Alkuun tuli kyllä hieman oireita, mikä on ihan normaalia, mutta harjoittelin sitkeästi ja nyt ei enää ole tullut mitään! Vasta-aine-kokeissa tai ultrassa en ole vielä ollut, (mulla on myös ollut kasvaimia kilpirauhasessa ja niitä seurailtiin monta vuotta). Kerron kyllä jos menen tutkimuksiin, mutta tuntuisi ehkä vähän hullulta mennä kun nyt on ihan terve olo. (Mulla siis selkeästi gluteenia syötyä kilpirauhanen tuli todella kipeäksi ja turposi, iltaisin itkin kivusta enkä voinnut niellä mitään.)

   Vastaa
   1. Lillukanvarsi
    3.12.2017

    Vasta-aineet kyllä kiinnostaisi, koska jos niitä ei enää ole, ei ole enää tautiakaan…. olisipas hienoa

 2. Eevi
  3.12.2017

  Hei!
  Ihan mielenkiintoisia pointteja, uskon kyllä myös että vahva vaikuttaja on vanhemman sukupolven parempi probioottokanta ja vastustuskyku, sekä se, että he ovat jo äidin kohdussa saaneet elonsa alkuun vähemmän myrkyillä ja muilla häiriötekijöillä kyllästetyn ravinnon. Aletaan olla ”ei-niin-terveellisen” ja ”ei-niin-luonnonmukaisen” sukupolven tuotoksia. Koska on kyse homeitiöistä, sienistä jne. niin järkkymättömällä bakteerikannalla vahva rooli, uskon.

  Vastaa
 3. Nimetön
  3.12.2017

  Mites ne toksiinien aiheuttamat soluvauriot ja esim kalium-ionien vuotaminen soluista selittyy sisäisellä epätasapainolla? Itse uskon, että nykysukupolvilla geeniperimä on muokkaantunut pikkuhiljaa herkistyneenpään suuntaan, sillä vanhempiemme elintavat ja esim altistuminen siirtyy geneettisesti. Itse olen herkistynyt ja toki tietoisella oireilun ”hyväksymisellä” voi lievittää stressireaktiota ja välttää siten oireiden kärjistyminen, mutta oma geeniperimä (olen testannut) selittää monet yliherkkyydet mm. lääkeaineille, kloorille jne, ja olen alttiimpi autoimmuunitaudeille ja astmalle. Nämä geenit ovat perimässäni, jota en voi muuttaa. Minulla on myös heikompi maksanpuhdistus tietyn entsyymin toiminnan heikkouden vuoksi, jonka vuoksi elimistö kuormittuu ympäristömyrkyistä ja oireilemalla keho viestii välttämään altistusta, jota se ei kestä tai sairastun. Kirjoituksestasi saa käsityksen, että et ymmärrä juuri lainkaan asian lääketieteellisistä seikoista. Pitäisikö sian siittiöillekkin tehdä dnrs:ää, jotta ne eivät vaurioituisi toksiinikokeissa?

  Vastaa
  1. Maria
   3.12.2017

   Tietoisilla keinoilla voi nykytietämyksen mukaan juurikin vaikuttaa jopa geeneihin sekä erityisesti mitokondrioiden toimintaan. Suosittelen tutustumaan ja ennenkaikkea kokeilemaan.

   Vastaa
   1. L.P
    3.12.2017

    Nykytietämyksen? Tällä viittaat mihin lähteeseen? Jos kyse on omasta ajatuksesta, ilman tutkittua tietoa, sitä ei kannata pitää nykytietämyksenä.. ja jos lähteenä on toisen henkilön ajatus/lähdekritiikitön lehti tm. En viittaisi nykytietämykseen.. nykytietämys (=tutkittu tieto) home/sisäilmaoireisten sairauden synnystä on hyvin erilainen, kuin mihin viittaat kirjoituksessasi.

   2. Liv
    4.12.2017

    Täysin samaa mieltä L.P:n kanssa. Aikamoisen lennokasta juttua ilman ainuttakaan asiallista lähdeviittausta. Kirjoittaja ei tunnu myöskään ymmärtävän tieteellisesti vahvistetun teorian ja yhden ihmisen omakehittelemän hypoteesin eroa.

   3. Herra Huu
    1.1.2018

    Kerropa viitteet siihen tieteelliseen tutkimukseen, johon viittaat näin väittäessäsi. Ja kerro, mikä on se vaikuttava mekanismi, jolla väittämäsi seuraukset toteutuvat.

   4. Maria
    4.1.2018

    Esimerkiksi lapsuuden traumojen vaikutuksesta terveyteen on tehty kattavia tutkimuksia. Vaikuttava mekanismi on limbisen järjestelmän yliaktiivisuus.

 4. Fiona
  3.12.2017

  Mielenkiintoinen teksti. Myös ensimmäinen kommentti oli mielenkiintoinen. Tärkeitä pointteja molemmissa, luulen että meillä ihmisillä on vielä paljon opittavaa itsestämme ja ympäristöstämme. Mitä nyt tiedämme, ei todellakaan ole kaikki, ei lääketieteessä, eikä vaihtoehtoisissa hoitomuodoissa. Jään mielenkiinnolla seuraamaan jatkoa aiheeseen.

  Vastaa
  1. Maria
   4.12.2017

   Kiitos viestistä! Ihan mahtavaa palautetta tullut. Olen tosi yllättynyt!

   Vastaa
 5. LauraMaria
  3.12.2017

  Voi elämä.. Mulla on astma, nivelreuma ja fibromyalgia, ja.. Musta on jopa loukkaavaa, että joku (täysin ilman lääketieteellistä tai edes luonnontieteellistä koulutusta) selittää, että ne johtuu siitä, että sisäinen minäni ei ole tasapainossa.

  Vastaa
  1. Niina Vesalainen
   3.12.2017

   ?

   Vastaa
  2. Maria
   4.12.2017

   Toivon sinulle kaikkea hyvää! <3

   Vastaa
 6. Järki käteen
  3.12.2017

  Yksi syy, miksi lapset ja nuoret reagoi aiempia sukupolvia herkemmin on rokotukset. Ne sotkee immuunipuolustuksen. Ja uusia rokotuksia keksitään koko ajan lisää… Nykypäivän vanhuksia ei ole myrkytetty rokotuksilla lapsena.

  Vastaa
  1. LauraMaria
   3.12.2017

   Rokotevastaisuus vasta vaarallista onkin! Ymmärrän jos ei influnssarokotetta ota, mutta esim rokoteohjelman mukaiset rokotteet on niin kauan käytettyjä ja turvallisia, että jos niitä ei lapsilleen anna, osoittaa vain suuren luokan tyhmyyttä!

   Vastaa
 7. Olli Kolehmainen
  3.12.2017

  Yksi sana: ROKOTTEET!

  Vastaa
 8. Kirppu
  3.12.2017

  Hyvää pohdintaa! Oon saanu elää 28-vuotta todella terveenä ja hyvinvoivana. Uskon vahvasti, että salaisuus piilee stressittömyydessä. En suostu uskomaan, että siitä ja tästä tulee niitä ja näitä oireita. Enkä suostu uskomaan, että vaikka geeneissä olisi enemmän alttiutta joillekkin sairauksille, niitä tulisi minulle. Uskon vahvasti siihen, että kun elämä on stressitöntä, painavat asiat puhuu tai huolehtii kevyemmiksi taakoiksi ja elämässä on ilo ja keveät askeleet niin keho kestää tän maailman myrkyt paremmin. Oot Rohkea nainen Maria! Jatka sun tekemää hyvää työtä ja jaa sun viisautta.

  Vastaa
  1. Maria
   4.12.2017

   Vau! Tiedätkö, entisessä elämässäni olisin ollut jopa kateellinen sinulle. Nyt olen kiitollinen siitä matkasta minkä olen näiden ”kremppojeni” takia saanut kulkea. Mutta olen kyllä äärettömän onnellinen, että on tuollaisia ihmisiä, jotka ovat jo varhain ymmärtäneet stressittömyyden merkityksen ja kyenneet elämään tuolla asenteella. Onnittelut <3

   Vastaa
 9. Sari Maanhalla
  3.12.2017

  Taitaen pohdittu ja kuvattu. On miellyttävää lukea kun tekstissä aito pohdinta ja asian tutkiminen ajatuksin ja havainnoin etenee. Pohdinnan avoimet polut näkyvissä.

  Kirjoitit yhdessä komnenttivastauksessa:
  ”Tietoisilla keinoilla voi nykytietämyksen mukaan juurikin vaikuttaa jopa geeneihin sekä erityisesti mitokondrioiden toimintaan.”

  Olen joskus pohdiskellut, että tulevaisuudessa hyvinkin voi olla ihan normiarkipäivää, että ymmärrämme geenienkin olevan ”treenattavaa” (ohjattavaa) materiaalia. Nythän valloilla oleva ajatus käsittääkseni ajattelee niin, että kun geenien osuutta esim. terveyshaasteen yhteydessä esitetään, sen ajatellaan olevan täysin kiveen hakattua ja peruuttamatonta.

  Geeni/mitokondrio personal trainer – liekö tällä nimikkeellä jo joku ammattilainen olemassa? 🙂

  Vastaa
  1. Sanna
   4.12.2017

   Käsittääkseni nykyisin kyllä jo tiedetään, että elintavoilla voi vaikuttaa siihen, mitkä geenit aktivoituvat ja mitkä sammuvat, googlaahan epigeeneja! 🙂

   Vastaa
  2. Maria
   4.12.2017

   Hah, mahtava idea, geenitraineri! 😀 Kiitos viestistä muutenkin. Kiva nähdä, että on niin paljon avarakatseisia ihmisiä.

   Vastaa
 10. Sisäilmasta sairastunut
  3.12.2017

  Selitit itsekin limbisen järjestelmän ”sisäisenä suojelijana”, joten voisitko ystävällisesti lopettaa tämän aivojen uudelleenohjaus -huuhaan. Elimistö suojelee ihmistä sairastumalla, jolloin älykkäät yksilöt ymmärtävät välttää tiloja, joissa erilaisia myrkkyjä on. Suosittelen myös tutustumaan tutkimustuloksiin, joita löytyy ympäri maailmaa. Jotta pääset alkuun, voit googlata hakusanalla mold. Terveydelle vaarallista ”informaatiota” on vastuutonta levittää.

  Vastaa
 11. L.P
  3.12.2017

  Eli lapseni (jonka 17.infektio vuoden sisällä selittyi jälkikäteen vuokra-asunnon mikrobilöydöksillä) oireet aiheutuivatkin homeen sijaan suhtautumisesta, vanhempien lapseensa siirretystä stressistä ja energioista.. mä niin toivoisin, että jokainen kirjoittaja ymmärtäisi vastuunsa. Hyvä että sait itse apua -se ei kuitenkaan tarkoita, että asia olisi noin yksinkertainen. Itse olen tieteen ihminen, erityisesti lääketieteen. Tämä on taas blogikirjoitus, jota siteerataan ilman lähdekritiikkiä.. huokaus.

  Vastaa
  1. Maria
   4.12.2017

   Tässä jutussahan juurikin sanotaan, että nuoret oireilevat esimerkiksi voimakkaammin. Tämä on teoriani ja siitä ei kannata syyllistyä. Kenekään ei ole pakko tähän uskoa tai tämän takia toimia. Voimia arkeenne! <3

   Vastaa
 12. Jansku
  3.12.2017

  Kiitos, hyvä juttu ja kiintoisa aihe. Itse elän vahvasti psykosomaattisesti reagoivan kumppanin kanssa, joten tämäntyyppinen problematiikka on tullut tutuksi — riippumatta siitä missä olemme asuneet. Se, miten monin tavoin herkistymme tai yliherkistymme on niin valtava asia että sitä ehdottomasti pitää tutkia, ennakkoluulottomasti, poikkitieteellisesti.

  Vastaa
 13. Aarne
  3.12.2017

  Empä ole asiasta ennen tuollaista hölynpölyä lukenut, täytyy vissiin hommata shamaani rumpu sillä ne astmaoireet varmaan katoaa, samoin silmäluomien tulehdukset

  Vastaa
 14. Sanna
  4.12.2017

  Mahtavaa, että palasit tähän aiheeseen, tosi mielenkiintoista ja herättelevää pohdintaa näin itsekin sisäilmasta sairaantuneen näkökulmasta. Olen muuten huomannut, että monet sisäilmasta sairastuneet ovat itseni lailla kasvaneet alkoholistiperheessä eli varsin stressaavissa olosuhteissa, ja uskon ainakin omalla kohdallani tämän vaikuttaneen sairastumiseeni autoimmuunisairauteen (myös Hashimotoon, joka minullakin on tosin pysynyt hyvin kurissa gluteenittomalla ja maidottomalla ruokavaliolla) ja erinäisiin yliherkkyyksiin. Kiitos Maria, että kaikesta aiheen tiimoilta niskaasi saamastasi loanheitosta huolimatta jaksat pitää asiaa yllä, on arvokasta, että asiaa tutkitaan ja tuumitaan ennakkoluulottomasti monelta eri kantilta!

  Vastaa
  1. Maria
   4.12.2017

   Kiitos tosi paljon viestistä. Kiva huomata, että on niin avarakatseisia ihmisiä!

   Vastaa
 15. Johanna
  4.12.2017

  Kaikkein viimeisimpänä mainitsemasi teoria on hyvin inspiroiva. Haemme kovasti syitä erilaisille seurauksille, mutta lopulta uskon, että me itse luomme oman tulevaisuutemme. Toiset ovat tyynempiä, tapahtuipa heidän ympärillä mitä tahansa. Toiset poukkoilevat vuoristoradan tavoin ylös ja alas. Jotkut ovat kehittäneet mielensä sellaiselle tasolle, että sairaudet eivät enää kosketa. Vaikeille ja kipeille asioilla voi helposti antaa itse lisäenergiaa, jolloin ongelmat paisuvat entisestään. Huomaan itse milloin koen stressiä, kun en pysty keskittymään hetkeen, vaan suunnittelen jatkuvasti seuraavaa viikkoa ja ratkon siihen liittyviä mahdollisia ongelmia. Äkillinen sairastuminen on monta kertaa palauttanut tähän hetkeen ja muistuttanut, että nyt menee liian lujaa. Ja tiedostan myös sen, että ongelmia alkaa ilmetä kun ajattelee liikaa vain itseään ja on kiinnostunut vain omasta hyvinvoinnistaan.

  Vastaa
  1. Maria
   4.12.2017

   Ihana viesti, kiitos. Oletko lukenut Joe Dispenzan Luo itsesi uudelleen. Suosittelen!

   Vastaa
   1. Johanna
    4.12.2017

    En ole lukenut, pitääpä tutustua. Kiitos vinkistä!

 16. Mari Kuusisto
  4.12.2017

  Suuret kiitokset artikkelistasi! Olen oman parantumiseni edetessä päätynyt aivan samoihin johtopäätelmiin: stressi eli uhkatila tai pelkotila on se, joka meidät sairastuttaa. Minulla on ollut elämäni aikana sisäilma-altistuskin, mutta se oli bagatelliakin pienempi episodi kaikessa muussa. Mitä pidemmälle olen päässyt oman sisäisen turvallisuudentunteeni työstämisessä, sitä paremmin voin sekä henkisesti ja fyysisesti. Ei ole sattumaa, että merkittävän, kroonista stressitilaa aiheuttaneen elämänmuutoksen jälkeen sain hyvin pian pienentää autoimmuuniin kilpirauhasen vajaatoimintaan syömääni annosta 20 prosentilla. Kyse oli annostuksesta, joka oli ollut yli 20 vuotta jotakuinkin vakio. Samoin nivelreumani on rauhoittunut. Aivan mahtavaa, etten ole yksin ajatusteni kanssa, että stressi oikein ja laajasti ymmärrettynä on suurimman osan psyyken ja somaattisen puolen sairauksien taustalla. Kaikkea hyvää sinulle!

  Vastaa
 17. Airi
  4.12.2017

  Ehkäpä me vanhemmat ikäpolvet olemme ihan yksinkertaisesti vaan vastustuskykyisempiä kuin nuoret. Me maaseudulla kasvaneet olemme eläneet luonnon keskellä. Nythän on tutkitusti todettu, että esim. Suolistosairauksien syynä on ylihygieeninen kaupunki
  ympäristö. Jospa sama syy on näissä homejutuissakin.

  Vastaa
  1. Maria
   5.12.2017

   Kyllä, tämä on varmasti yksi syy! Mutta stressin tiedetään myös vaikuttavan mikrobiomiin, eli suoliston mikrobistoon. Siis myös stressi on osatekijä.

   Vastaa
 18. Mari
  5.12.2017

  Millainen koulutus sinulla Maria on ollut sisäilma asiantuntijaksi?

  Vastaa
  1. Maria
   5.12.2017

   Kiva kun kysyt! Olen koulutukseltani arkkitehti, ja olen perehtynyt arkkitehtuurin historiaan ja teoriaan. Toisena sivuaineena on rakennussuunnittelu ja kolmantena maisema-arkkitehtuuri. Minulla on siis paljon tietoa siitä, miten ja mistä materiaaleista eri aikakausilla on rakennettu. Lisäksi opiskelin tosiaan maisema-arkkitehtuuria ja kirjoitin lukiossa pelkkää biologiaa ja olen lukenut lääkiksen pääsykoemateriaalit, joten luonnontieteet on tosi lähellä sydäntä. Olen käyntyt rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen muutamaa kurssia lukuunottamatta, tarkoitus olisi ne jossain vaiheessa tehdä. Rakennusterveysasiantuntijatutkinnon lopputyö minulla on jo itseasiassa valmiina, se kertoo sisäilmaongelmien ja arkkitehtuurin yhteydestä. (Olen itseasiassa käynyt kaikki sisäilma-asiantuntijan sertifikaattiin vaadittavat opinnot, mutta siinä riittäisi alempi tutkinto mutta pitäisi olla luonnontieteelliseltä alalta, mikä on hassua.)

   Vastaa
 19. Olli-Pekka Eroma
  5.12.2017

  Hei Maria,
  mielenkiintoinen, uusi näkökulma, ja paljolti oikeakin.
  Olet varmaan myös tutustunut Mirja Salkinoja-Salosen kirjoituksiin viimeisten noin 10 vuoden ajalta. Mikrobiologian erikoisasiantuntijan näkemykset poikkeavat olennaisesti ns asiantuntijoiden ja erityisesti median vilkkaasti esille tuomista ”homenäkemyksistä”.
  Mainitsit kirjoituksessasi myös Kätilöopiston ongelmat ja tunnet varmaan siirrettyjen, puhdistettujen kalusteiden ongelmat. Kukaan vaan ei kysele rakennuksessa (ja muissakin yhteiskunnan rakennuksissa) ja kalusteiden puhdistuksessa käytettyjen mikrobisidien perään (polyguanidineja oletettavasti).

  Tsemppiä projekteissasi
  O-P

  Vastaa
  1. Maria
   5.12.2017

   Kiitos, joo olen ollut ihan M. Salkinoja-Salonen fani 😀 Mutta nykyään olen tosiaan enemmän kiinnostunut siitä, mikä suojaa ihmisiä sairauksilta, kuin siitä mikä sairastuttaa.

   Vastaa
  1. Maria
   5.12.2017

   ;D Teet pitkällisiä päätelmiä, jos luulet, etä minä olisin tätä TTL:lle ”mainostanut”. Lisäksi kuka vaan voi lukea blogistani, että kerron vain oman kokemukseni, enkä ”lupaa” että kukaan parantuu. Kenenkään ei myöskään tarvitse tätä kokeilla, joten sinä olet aivan turvassa. Toivon sinulle kaikkea hyvää <3

   Vastaa
 20. Homesairas itsekin
  5.12.2017

  Maria, vaikka saat paljon lokaa niskaan niin kiitos, että silti yrität! Jotain tässä täytyy tehdä muuten on kohta ihan liikaa ihmisiä tosi huonossa kunnossa. Home on vaarallista, siitä ei päästä mihinkään mutta kyllä minua ainakin kiinnostaa parantua. Sait kirjoituksellasi miettimään asiaa syvemmin.

  Vanhuksilla on kyllä paljon vaivoja, jotka voivat johtua homeesta. Nivelongelmat, vatsavaivat, verenpaine- ja sydänongelmat, iho-ongelmat, keuhko-ongelmat, astman tapainen oireilu, helposti hengästymine, näköongelmat jne. Eivät ehkä miellä homeesta johtuviksi, kun muuta on opetettu.
  On jotain tutkimuksia tai ainakin pohdintaa siitä, että syöpäkin voisi sieni, joka ”levittää rihmastoaan”.
  Luulen, että jossain vaiheessa ymmärretään, että kaikki ihmistä ”lahottovat” sairaudet eli auto-immuunisairaudet, syövät ym., puutostilat ym. johtuvat itseasiassa ihmisissä kasvavista sienistä ym.
  Homeen on esim. huomattu joillain ”syövän” raudat verestä ja myös varastoraudat.
  Ilman rautaa ihminen ei saa tarpeeksi happea soluihin.

  Autoimmuunisairaudessa siis ”joku” siis esim. homesienet, itiöineen ja toksiineineen ja kosteusvauriomikrobit ja kemikaalit, saa kehon hyökkäämään itseään vastaan ja alkaa tuhota itseään. Voisiko siis jotenkin aivoihin koodata ”Älä hyökkääkään itseäsi vastaan”? En tiedä muttei kuulosta ihan mahdottomalta kuitenkaan. Jos aivot jotenkin saisi antamaan tuon viestin solutasolle, voisiko se parantaa?

  Mitä, jos henkinen ”itseään vastaan hyökkääminen” eli ettei noudata omia sisäisiä ohjeitaan elämässä, jotenkin altistaisi kehon herkemmäksi myrkyille ym.? Eli ajatus toimisi lisämyrkkynä?

  Sitä en tiedä miten tämä toimii sitten lasten ja eläinten kohdalla.

  Toivon kuitenkin kaikille homesairaille pikaista paranemista, myös itselle! En millään haluaisi uskoa, etten koskaan parane. Ja lisäksi toivon terveitä ja turvallisia rakennuksia ja tiloja lapsille ja kaikille ihmisille, ettei kenenkään edes tarvitsi sairastua.

  Tämä on todella sekava teksti mutta toivon, että kaikki ihmiset heittäisivät rohkeasti tästä aiheesta ajatuksensa ulos ja sitten löytyisi joku tai jotkut, jotka keräisivät siistä heitetyistä ajatuksista palasia yhteen ja syntyisi parannus- tai helpotuskeinoja tähän sairauteen, joka aiheuttaa suurta fyysistä ja henkistä tuskaa ja suuria taloudellisia menetyksiä sekä yksilötasolla että suuremmassa mittakaavassa. Ehkä joskus on vielä niin, ettei raha ratkaise vaan ihmiset ja hyvin ratkaisevatkin.

  Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa..

  Vastaa
 21. Toiveikas
  5.12.2017

  Kiitos kun annat toivoa.❤️ Kaksi vuotta sitten, mulla oli kaksi unelmaa, oma talo ja työ haaveammatissani. Sain molemmat ja menetin niille terveytenI, vain 26-vuotiaana ja vain kahdessa vuodessa. Vaikea päättää kumpaa enemmän syyttäisi, hometaloja, vai kemikaaleja, joille päivittäin altistun. Mutta, jos on olemassa jokin keino, mikä vain, parantua oireista, joihin mikään ei tunnu auttavan, niin ei mulla ole varaa siitä kieltäytyä. Siksi aion kokeilla DNRS-menetelmää heti kun voin. Ainakin on taas pilkahdus toivoa. Kiitos siitä sinulle. Kaiken maailman väärinymmärtäjät ja mielensäpahoittajat, joilla on todennäköisesti asiat niin hyvin, ettei vaan voinut nähdä sitä pointtia sun tekstissä, jääköön omaan arvoonsa. ✌️❤️

  Vastaa
 22. yksilö
  10.12.2017

  ”Teoriani on, että altisteet aiheuttavat stressiä JOS ihmisellä on ristiriitoja sisäisen suojelijan, ydinuskomusten ja tietoisen minän välillä.”
  Minua ei haittaa se, että DNRS-menetelmästä koetaan saatavan apua. Ennemmin ärsyttää se, että toitotetaan, että kyse ei ole psykoterapiasta vaan neurologisesta kuntoutusmenetelmästä. Mutta psykoterapiassahan työstetään ydinuskomuksia, tietoista mieltä ym. eri tavoin terapiasuuntauksesta riippuen!

  Sian siittiöillä tuskin on ydinuskomuksia, joten vaikka dnrs-menetelmällä (ja muillakin), voidaan vahvistaa vastustuskykyä, minusta touhu alkaa mennä riskaabeliksi kun kuitenkin toksiinit ja VOC:t on kuitenkin todettu tutkimuksissa myrkyllisiksi ja aletaan panna kaikki ”korvien välissä olevaksi” syyksi. Olen kyllä laittanut merkille, että sisäilmasairaissa on herkkiä, hysterisaatioon, negatiivisuuteen ja murehtimiseen taipuvaisia henkilöitä.

  Vastaa
 23. Marja
  7.1.2018

  Edellinen kommenttini DNRS -menetelmään liittyen ei ilmeisesti tullut perille.. Minua kiinnostaa suuresti kokeilla menetelmää. Minulla on todettu IBS eli tidella herkkä vatsa ja on myös uniongelmia. Olen kuitenkin raskaana, enkä löytänyt mistään tietoa, voiko menetelmää nyt käyttää. Onko sinulla Maria tästä mitään tietoa tai kokemusta?

  Vastaa
  1. Maria
   14.1.2018

   Voi käyttää ja on erittäin suositeltavaakin juuri raskaana koska silloin aivot ovat todella plastiset!

   Vastaa
 24. Essi
  31.1.2018

  Hei!
  Kiitos mielenkiintoisesta kirjoituksesta. Olisin toivonut, että avaisit tarkemmin sitä, miten sisäiset uskomukset ovat ristiriidassa limbisen järjestelmän kanssa. Siis että miten olet tämän huomannut esimerkiksi omassa elämässäsi? Luin tekstin pariin kin kertaan, mutta jäin tätä edelleen miettimään. ?

  Vastaa
  1. Maria
   4.2.2018

   Sisäiset uskomukset eivät ehkä ole ristiriidassa limbisen järjestelmän kanssa. Vaan ristiriidat aiheuttavat stressiä joka taas aiheuttaa limbisen järjestelmän hälytystilan. Ristiriidat voi olla esimerkiksi: tietoinen minä tietää, että olen turvassa, mutta alitajunta tms sanoo että ei ole turvallista. Eli ydinuskomus on ”elämä on turvatonta”. Ja tämän löytämiseen meni itseltäni kauan! Vieläkin teen töitä joskus tämän kanssa.
   Lisäksi ydinuskomukset ja ristiriidat voi olla ristiriidassa keskenään: ”Ei ole turvallista menestyä” ja ”Ei ole turvallista vain olla”.

   Vastaa
 25. Marjaana
  31.1.2018

  Maria, oletko lukenut Caroline Myssin kirjan, Toipumisen taito?
  Siinä Caroline kirjoittaa mm. haavakielestä, joka yhdistää monia sairastuneita ja jonka vuoksi minä en enää voi olla missään ryhmissä missä vaaditaan/toivotaan vertaistukea.Koska minun vertaistukeni ei ole pään silittelyä ja voivottelua, mitä moni tuntuu toivovan.
  Näen sitä samaa käyttäytymismallia joka puolella… Haavat yhdistää ihmisiä ja ajatuskin siitä, että niistä haavoista voisi päästä eroon, tuntuu sairastuneista tuskalliselta.

  Vastaa
  1. Maria
   4.2.2018

   Vau, kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Olen pohtinut paljon tuota vertaistukitoimintaa. Muutama superyliherkkä on sanonut, ettei halua parantua koska sitten ei voisi enää toimia tukihenkilönä. Kamala ajatus, tuntuu että tukihenkilön onkin tarkoutus ”rekrytoida” lisää sairaita…

   Vastaa
 26. Satu
  2.2.2018

  Sisäinen suojelija on meidän immunipuolustus. Kun tämä järjestelmä romahtaa, niin ihmisen vastustuskyky romahtaa. Suoliston bagteerifloora on tässä avainsana. Kun suolisto on kunnossa, niin koko ihmisen fyysinen, psyykkinen ja henkinen voimavara ja stressinsietokyky on tasapainossa, ihminen voi hyvin. Nykyajan lasten suolistot pilataan jo vauvaiässä lukuisilla antibioottikuureilla. Näitä lääkekuureja syötetään kuukausikaupalla monen vuoden aikana mm. jatkuvaan korvatulehduskierteeseen. Uskon, että niin Marian kuin muidenkin tällä DNRS-menetelmällä parantuminen on johtunut aktiivisesta immunipuolustusjärjestelmän hoitamisesta terveemmällä elämäntavalla, kuten puhtaammalla ravinnolla, muokkaamalla ympäristöstä haitallisia kemikaleja pois, sekä uskoen, että voi terveesti toimimalla itse vaikuttaa siihen miten voi. Maria on saanut immunipuolustuksensa palautumaan muuttamalla elintapojaan. Lisäksi hänellä on ihana perhe, mieluisa työ ja hän on itse on ihanan valloittava, herkkä ja positiivinen luonne. Ihailen hänen sitkeyttää ja uurastustaan. Itselläni on vakava suolistohiiva, kemikaliyliherkkyys, keuhkoputken,-ja keuhkojen sädesienihiivasairaus, lukuisia allergioita, lukuisia vaikeita oireita, joka johtuu kroonisesti tuhoutuneesta immunipuolustuksesta. Kaikilla tämä immunipuolustus ikävä kyllä ei enää korjaudu ja sairaudentila on pysyvä. Juuri tuo suoliston terve bagteerikanta pitää yllä meidän immunipuolustustamme, sekä suojelee meitä fyysisiltä, psyykkisiltä ja henkisiltä ongelmilta. Kun immunipuolustusta kohennetaan mm. antioksidanteilla ja terveellä ruokavaliolla ja kemikalikuormitteen vähentämisellä, niin keho saa aikaa toipumiseen. Sen jälkeen, kun keho alkaa voimaan hyvin, niin elimistön sterssitilakin vähenee. Ei tässä DNRS-ohjelmassa mistään sen kummemmasta ole kyse. Ihminen on kokonaisuus ja psyyke on aina fyysisessä sairaudessa mukana. Mielenkiinnolla silti seuraan ja luen näitä Marian juttuja, jotka nyt vasta löysin. Toivottavasti Maria kirjoittaa vielä kirjan kokemuksistaan. Kaikkea hyvää sinulle Maria 🙂

  Vastaa
  1. Maria
   4.2.2018

   Tiesitkö, että itse asiassa aivojen toiminta vaikuttaa myös suolistomikrobeihin? Ja esimerkiksi lapsuudentraumat köyhdyttävät kantaa. Eli aivotreenillä on mahdollista parantaa myös suoliston bakteerikanta.

   Vastaa
 27. Jaana
  4.2.2018

  Vanhoilla ihmisillä on usein monenlaista sairautta ja niihin lääkitystä. En todellakaan usko, että nämä vanhat ihmiset olisivat asuneet taloissa täysin terveinä. Heillä vain on tavallisia sairauksia, joita he eivät yhdistä talon ja toksiinien aiheuttamiksi, eivätkä siksi mainitse mitään kysyttäessä: Onko ollut oireita? Usein kuitenkin heillä on esim.verenpainetautia tai sydänongelmia tai autoimmuunisairauksia. Lääkitys pitää oireet loitolla. Eli ei liity limbisiin puppuihin mitenkään.

  Vastaa
 28. […] Toisen raskauden aikana ja erityisesti sen jälkeen sairastuin vakavasti sisäilmasta ja uskon, että raskauden ja vauva-ajan aiheuttama stressi oli yksi iso osasyyllinen. Tässä tekstissä kerron lisää mekanismista, joka todennäköisesti aiheutti sairauden puhkeamisen. […]

  Vastaa
 29. […] Ennenhän ajateltiin, että geenit aiheuttavat sairaudet. Tämän jälkeen tiede totesi, että itseasiassa ympäristö aiheuttaa sairaudet. Epigenetiikan mukaan asia onkin monimutkaisempi: sen mukaan ympäristön sijaan ihmisen sisäinen kokemus ympäristöstä on se, mikä vaikuttaa geeneihin ja lopulta vaikuttaa siihen sairastuuko vai ei. Tämä teoria selittää sen, miksi osa ihmisistä sairastuu vaikkapa sisäilmasta tai tupakasta ja osa ei. […]

  Vastaa
 30. […] Toki olen aikaisemmin puhunut myös hyvän sisäilman merkityksestä terveydelle. Sekin on tärkeä juttu. Tässä vielä ajatuksia siitä, mikä sisäilmassa tai muissa ympäristön altisteissa sairastuttaa. […]

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top