Verkkokurssini turvallisuudesta

OIKAISU
Nimikkeeni HUSin koordinoimassa Terveyskylän Kuntoutumistalon kehittämistyöryhmässä muuttunut

Olen ollut hieman hämmentynyt kaikista oletuksista ja väärinymmärryksistä, joita uusimpaan verkkokurssiini liittyy. On totta kai ymmärrettävää, että uusi herättää aina hämmennystä – ja pelkoakin. Mutta vastaan on tullut paljon virheellistä tietoa, joka osaltaan varmasti lisää hämmennystä entisestään.

Kerroin aiemmin Facebookissa saaneeni myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta eli Tukesilta selvityspyynnön, jossa pyydetään selventämään kurssin turvallisuuteen liittyviä asioita.

On ehdottoman hyvä, että asioita selvitetään ja olen todella tyytyväinen saadessani avata kurssia myös viranomaisille. Kurssille osallistuvien turvallisuuden varmistaminen on myös itselleni todella tärkeää.

Uskon kuitenkin, että selvityspyyntö liittyy osin väärinkäsityksiin, virhetietoihin ja luulopuheisiin, joita kurssista jaetaan. Olen pohtinut väärinymmärryksien syytä ja todennut, että olen varmasti itse olettanut tämän tyylisten verkkokurssien ja menetelmien olevan tutumpia kuin mitä ne vielä monille ovatkaan. Toisaalta se on täysin ymmärrettävää, tämähän on jotain täysin uutta Suomessa. Ehkä olen avannut menetelmää ja kurssin sisältöä liian vähän? Olen siis tainnut elää vähän omassa kuplassani tämän suhteen. Itse olen osallistunut lukuisille vastaaville, erilaisia tietoisia menetelmiä opettaville kursseille verkossa. Ja kokenut kurssit aina todella turvallisiksi. Tästä kaikesta opista ja sen tuottamista oivalluksista syntyi myös innostus kehittää oma menetelmä ja luoda oma kurssi sen ympärille. Jotta voisin jakaa oppimaani myös muiden avuksi. (Avasin tätä taustaani ja osaamistani enemmän edellisessä kirjoituksessani) Rakenteeltaan tai tavoitteeltaan kurssini ei mielestäni poikkea itse tutustumistani verkossa järjestettävistä hyvinvointia tukevista kursseista.

Olen lähettänyt selvitykseni Tukesille jo hetki sitten, mutta nyt päätin tehdä saman selvityksen myös muille. Josko tämä kirjoitus auttaisi poistamaan väärinkäsityksiä ja turhaa pelkoa kurssin sisällöstä ja menetelmistä.

Kurssilta apua oireiluherkkyyteen

Eroon oireista -kurssini on verkkopalvelimella toimiva verkkokurssi, jonne jokainen sen hankkinut pääsee kirjautumaan omilla tunnuksillaan. Kurssimateriaali koostuu 10 moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja kirjallista materiaalia sekä luennon teemaan liittyviä lähdevinkkejä. Kurssilla perehdytään tietoisuustaitojen perusteisiin ja esitellään näihin liittyvää tutkittua tietoa ja opastetaan miten tietoa voi soveltaa oman hyvinvoinnin tukemiseen. Kurssin materiaali on osallistujien käytössä 2 vuotta ja jokainen voi edetä ja katsoa aineistoja omaa tahtiaan.

Kurssilla ei opeta tai käytetä mitään hoitokeinoja eikä kurssi ole terapiaa. Painopiste on aivojen plastisuuteen sekä erityisesti tiedostamattoman stressin purkamiseen liittyvän tutkimus- ja teoriatiedon jakamisessa videoluennoilla. Kurssilla esitellään myös tähän teoriaan ja tutkimukseen pohjautuva, asteittain etenevä käytännön harjoitus, joka näyttää, miten teoriatietoa voi soveltaa käytännössä oman hyvinvoinnin tukemiseen. Monet henkiset opettajat puhuvat teoreettisesti ”Kaiken kärsimyksen juuri on erillisyyden harha” – Deepak Chopra, tai ”Kärsimys syntyy vastustuksesta” – Eckhart Tolle, niin omalla kurssillani puolestaan näytä käytännön sovelluksen, jolla näitä periaatteita voi soveltaa erilaisiin oireisiin. Olen nimennyt tämän kehittämäni menetelmän Free to Heal -metodiksi. 

Harjoitusmenetelmässä ei ole kyse hoidosta tai terapiasta. Kokonaisuus koostuu mielikuvaharjoituksista ja uuden tiedon omaksumisesta. Se miksi niin monet ovat saaneet harjoituksen säännöllisestä tekemisestä niin paljon apua oireisiinsa, perustuu siihen miten tämäntyyppisen harjoituksen tekeminen sammuttaa taistele- tai pakene-stressireaktiota, aktivoi parasympaattista hermostoa ja hiljentää ylivirittyneen sympaattisen hermoston, lisää oksitosiinin tuotantoa kehossa, parantaa solujen hapetusta ja tuottaa uusia aivoyhteyksiä. Tästä kaikesta on valtavasti tutkimustietoa olemassa miten näitä toimintoja voi kehossa tietoisilla menetelmillä aktivoida – ja siitä kerron Eroon oireista -kurssilla. Kurssin aikana myös muutetaan täysin suhtautuminen omiin haasteisiin, ja tätä menetelmää voi turvallisesti soveltaa kaikkiin oireisiin ja sairauksiin.

Harjoitusmenetelmässä on oppeja useista tunnetuista, jo vakiintuneista tietoisuus- ja mielikuvaharjoittelua soveltavista tekniikoista ja menetelmistä, joita olen itse opiskellut ja testannut. Harjoituksesta voi tunnistaa elementtejä sellaisista tekniikoista kuin kiitollisuusinterventio, mindfullness, visualisointi, Gupta Method, Wim Hof Metod, Joe Dispenzan meditaatiometodi, Jon Kabat-Zinnin Stress Reduction and Relaxation Program, Eft eli Emotional Freedom Techniques, positiivinen psykologia ja NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi. Näiden vaikuttavuus nimenomaan suojelujärjestelmään, hermostoon ja hormonitoimintaan on todettu monissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Joe Dispenza on tutkituttanut kurssilaisten aivoja ennen ja jälkeen harjoituksen. Mielikuvaharjoittelun on havaittu muuttavan aivojen toimintaa ja vaikuttavan hermoyhteyksiin.

Tavoitteena oireiluherkkyyden väheneminen

Eroon oireista -kurssi on siis tutkittuun tietoon pohjaavan, kehon hyvinvointia ja tasapainoa tukevan harjoitusmenetelmän ja sen taustalla olevan näkemyksen esittelevä luentokokonaisuus. Jokaisella osallistujalla on täysi vapaus soveltaa tietoa haluamallaan tavalla. En hoida ketään enkä anna mitään hoito-ohjeita kenellekään.

Kurssilla ei siis myöskään anneta ohjeita lääkityksen lopettamisesta, eikä siihen kannusteta. Se miksi puhun lääkkeistä, perustuu siihen, että monet ovat kertoneet saaneensa tietoisista menetelmistä apua, vaikka lääkkeet eivät ole auttaneet heitä sammuttamaan oireita. Haluan siis kannustaa kokeilemaan tätä lähestymistapaa, jos tuntuu, että seinä on tullut vastaan muualla. Lääkkeiden käytön lopettaminen ei kuitenkaan ole mitenkään välttämätöntä eikä kaikkien haasteiden kohdalla lääkityksen lopettaminen ole edes päämäärä. Menetelmästä voi silti saada apua. Esimerkiksi erään kurssia käyvän 1-tyypin diabeetikon kohdalla hyöty on näkynyt niin, että diabeteksen hoito on helpottunut sokeriarvojen tasoittuessa. Stressin lievittäminen vaikuttaa aivan kaikkeen! 

Kurssilla myös mainitaan erikseen osallistujille, että menetelmää voi tehdä minkä tahansa lääketieteellisen hoidon tai lääkityksen rinnalla, eikä kurssin menetelmä sulje pois mitään lääketieteellistä hoitoa. Tietooni ei ole tullut, että kenellekään tämä olisi jäänyt epäselväksi ja kukaan olisi riskeerannut mitenkään omaa terveyttään lopettamalla lääkkeiden käytön liian aikaisin. Sen sijaan tiedän monien voineen kurssin tuottamien positiivisten vaikutusten jälkeen voineen lopettaa lääkityksensä. Mutta niin, että ovat vain huomanneet olevansa oireettomia eivätkä enää tarvitse esimerkiksi antihistamiinia. Myös kurssin turvallisuusohjeissa kehotetaan neuvottelemaan lääkärin kanssa lääkityksen lopettamisesta.

Kurssin näkökulma allergiaa aiheuttaviin asioihin noudattaa myös täysin Kansallisen allergiaohjelman 2008-2018 teesejä: 1. Vahvista sietokykyä. 2. Asennoidu allergiaan uudella tavalla: älä vältä allergeeneja turhaan. 3. Hoidata vakavat allergiat ajoissa. Estä pahenemisvaiheet. Lähde HUS.

Kurssin näkökulma ja esiteltävä harjoitusmenetelmä painottuu juurikin sietokyvyn vahvistamiseen ja oireiluherkkyyteen vaikuttavan kierteen katkaisemiseen. Harjoituksen tavoitteena on ensisijassa rauhoittaa hermojärjestelmää ja purkaa sekä tiedostettua että tiedostamatonta kehon kuormitusta ja näin vahvistaa kehon tasapainoa ja sietokykyä. Harjoittelun avulla muutetaan oma reaktio oireisiin ja haitan aiheuttajaan. Harjoittelu on ensisijassa mielikuvaharjoittelua. Hermoston ylivirittyneisyyteen ja kehon kuormittumiseen liittyy se, että kehon puolustusjärjestelmät alkavat ylireagoida erilaisille asioille, esimerkiksi ruoka-aineille, ympäristötekijöille tai vaikka sosiaalisille tilanteille. Kun järjestelmä rauhoittuu ja tasapainottuu, reagointikin vaimenee. Tässä vaiheessa voi varovasti kokeilla sietokykyään. Aiemmin allergiaa aiheuttaneiden asioiden testaamiseen ei kuitenkaan mitenkään painosteta tai se ei ole välttämätöntä eikä kurssin varsinainen tavoite. Turvallisuusohjeissa myös kehotetaan pidättäytymään kokeilemasta ilman ammattilaisen valvontaa asioita, joiden tietää aiheuttaneen vakavia oireita.

Menetelmä, ei hoito tai terapia

Toivon tämän kirjoituksen lieventävän huolta, jota kurssi on tuntunut monissa aiheuttavan. Minä en ole ryhtynyt lääkäriksi enkä anna kenellekään arkkitehtina hoito-ohjeita. 🙂 Kurssilla avaan oppimaani näkemystä sairauksien ja oireilun taustalla vaikuttavista juurisyistä ja jaan maailmalla tehtyyn tutkimukseen pohjautuvaa tietoa, miten näihin kehon olosuhteisiin voi omalla tietoisella harjoittelulla vaikuttaa. Esimerkiksi kantasolubiologi Bruce Lipton on tutkimuksissaan todennut, että 95 % sairauksista aiheutuu pohjimmiltaan kehon kuormituksesta ja stressistä. Hän ei tarkoita stressillä huolia, vaan nimenomaan kaikkea kuormitusta ja lastia, mitä kehoon on elämän varrella kertynyt traumoista, onnettomuuksista, myrkyistä, epäterveellisestä ruoasta. Nämä kaikki aiheuttavat hänen ja monien muiden nykytutkijoiden mukaan keholle stressiä ja ylläpitävät suojelujärjestelmän hälytystilaa. Tämä epätasaapaino näyttäytyy meille erilaisina kehon oireina. Kurssilla paneudutaan siis siihen, miten tuon hälytystilan voi sammuttaa.

Myös julkinen puoli on kehittämässä oireiluherkkyyden vähenemiseen tähtääviä harjoitusohjelmia. Olen itse ollut mukana HUSin koordinoimassa Terveyskylän Kuntoutumistalon työryhmässä kokemusasiantuntijana. Tästä lähtien HUSin viestinnän toimesta nimikkeeni on vaihdettu asiakasedustajaksi. Suosittelen avointa mieltä kaikille, joiden niskavillat ja puolustusjärjestelmät ovat nousseet pystyyn vaaran merkiksi kurssini takia. Se mitä tietoisella mielellä ajattelemme ja tunnemme ei aina ole totta. Joskus puolustusjärjestelmämme todella ylireagoivat ja näkevät vaaroja siellä missä niitä ei oikeasti olekaan.

Kiitos kauniista kommenteista.

Menetelmääni voit tutustua tästä http://www.freetoheal.org/suomi
Käyttäjien kokemuksia voit lukea tästä 

4 Comments

 1. Mila Puhakka
  4.9.2019

  Huijari. Että kehtaat kaupata moista paskaa! Huijaat epätoivoisilta rahat, joiden pitäisi ehdottomasti mennä lääkäriin eikä sinunkaltaisesti kusettajan luo!

  Vastaa
  1. Elisa
   11.9.2019

   Pitäisköhän sinunkin käydä tämä kurssi niin vähenis tuo sun stressireaktio. Vaikuta siltä että lääkäri ei ole osannut sua auttaa 🙂

   Vastaa
 2. Katiskon Laura
  9.9.2019

  Että sinä jaksatkin niin kärsivällisesti ja ihanasti selittää ja rautalangasta vääntää. Ihailen asennettasi. Verkkokurssi varmaan on tosiaankin suomalaisille aika uusi ja huuhaalta vaikuttava lähestymistapa.
  Kirja+kiertue on kenties se hyväksyttävämpi muoto tuoda uutta ihmisten kuultavaksi.
  Kiitos kurssisi luomisesta. Kyllä minäkin taidan siihen satsata ajatuksenani saavuttaa vakaampi tasapaino loppuraskauteeni ja affirmoida onnistunutta, upeaa kotisynnytystä.

  Vastaa
 3. Neea
  19.9.2019

  Hei,

  Aiheesta hieman poiketen. Olen saanut paljon hyviä neuvoja elämääni sinulta, kiitos siitä. Kärsin stressistä ja haluaisin kuulla mielipiteesi koskien yhtä kapselia. Mitä mieltä olet aswagandhasta, jota markkinoidaan laadukkaana adaptogeeninä, joka helpottaa stressiä ja vahvistaa henkistä suoriutumiskykyä. Tiedän, että liikunnalla, unella ja ruokavaliolla voi valtavasti vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin. Mutta näiden lisäksi ja tukena, olisiko näihin kapseleihin luottamista? Onkohan niillä mitään tehoa ja vaikutusta?

  Kiitos, jos ehdit vastata.

  T. Kapselilla hyvinvointia?

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top