Tutkimus: aivojen plastisuutta hyödyntävä menetelmä on tehokas apu IBS:n, fibromyalgiaan, kemikaaliyliherkkyyteen ja muihin sairauksiin

Minua haastateltiin aivojen plastisuuden hyödyntämisestä ympäristöyliherkkyyteen MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa. Kerroin parantumisestani home- ja kemikaaliyliherkkyydestä ”aivotreeniä” harjoittamalla. Kerroin haastattelun lopuksi, että aivojen plastisuutta hyödyntävästä DNRS-menetelmästä oli tekeillä tieteellinen tutkimus.

Nyt tutkimus on julkaistu. McMasterin Yliopistossa tehdyn tutkimuksen tulokset ovat erittäin kannustavia.

Tutkimukseen osallistuvat saivat apua moniin eri sairauksiin, kuten:

 • Ahdistus
 • Krooninen väsymysoireyhtymä (CFS)
 • Krooninen väsymysoireyhtymä  (CIRS)
 • Krooninen kipu
 • Masennus
 • Fibromyalgia
 • Ruoka-allergi
 • Ruokayliherkkyys
 • Ärtyvän suolen oireyhtyhmä (IBS)
 • Krooninen borrelioosi / LYmen tauti
 • Migreeni
 • Päänsärky
 • Monikemikaaliyliherkkyys (MCS)
 • Neurologiset häiriöt
 • Post-traumaattinen stressioireyhtymä (PTSD)

Voit tutustua tutkimukseen alla olevasta videosta, jossa tutkimusryhmän johtaja, McMasterin Yliopiston Dr. Geunter kertoo tutkimuksesta sekä havainnoistaan.

Aivojen plastisuutta hyödyntäen voi saada merkittäviä hyötyjä moniin sairauksiin

Tutkimukseen osallistui 102 ihmistä, jotka olivat osallistuneet intensiivikurssille, jossa opetettiin aivojen plastisuutta hyödyntävä harjoitusohjelma.

Tutkimukseen osallistuneiden koettua hyvinvointia seurattiin kuuden hyväksytyn arviointikyselyn avulla. Tutkimukseen osallistuneet kokivat muun muassa kipujen vähentyneen, fyysisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin kohentuneen sekä elämänlaadun parantuneen.

Paraneminen lähti käyntiin ensimmäisen 3kk aikana ja osallistujien tila parani koko vuoden ajan.

Tutkimusta johtanut McMasterin Yliopiston Dr. Geunter kuvailee tuloksia ja selittää aivojen plastisuuteen perustuvan menetelmän toimintaa näin:

“Monet näistä sairauksista ilmenevät hyvin eri tavoin, tuottaen ihmiselle hyvin erilaisia oireita. Uusimmat tieteelliset tutkimukset antavat kuitenkin syyn epäillä, että pohjimmiltaan näiden sairauksien juurisyy on tietyissä aivojen osissa.” 

“Upeat paranemistarinat, joista kuulin, olivat syy miksi halusin tutkia DNRS-menetelmää. Halusin nähdä millaista dataa saisin esiin hyvin suunnitellun tutkimuksen avulla, käyttäen hyväksyttyjä arivointimenetelmiä, joita muutkin tutkijat käyttävät. Olisivatko onnistumistarinat yhtä hyviä, tai jopa parempia, kuin tulokset, joita meditaation ja muiden ei-lääketieteellisten keinojen avulla on saatu erilaisiin sairauksiin? Kävi ilmi, että on vaikea löytää yhtä tehokasta menetelmää kuin DNRS.”

”Tarkastellaanpa lähemmin monikemikaaliyliherkkyyttä. Saatavilla ei vielä ole kovin monia tutkimuksia monikemikaaliyliherkkyyden hoidosta. Hauge ja kumppanit on tehnyt yhden tutkimuksen, jossa monikemikaaliyliherkkyydestä kärsivät osallistuivat kahdeksan viikon ajan kognitiiviseen terapian. Terapialla ei ollut vaikutusta oireiden voimakkuuteen. Lopputulos oli siis hyvin erilainen kuin aivojen plastisuutta hyödyntävän DNRS-menetelmän kohdalla, jonka harjoittamisen jälkeen monikemikaaliyliherkkyydestä kärsivät pääsivät lähes täysin oireistaan.”

”Fibromyalgian (FM) kohdalla saatavilla on monia tutkimuksia, joissa on käytetty lääkkeitä sekä ei-lääketieteellisiä keinoja. Joissain tutkimuksissa on  saatu viitteitä, että fibromyalgiasta kärsivä voi saada jonkinlaista apua lääkittyksistä sekä ei-lääketieteellisistä keinoista. Tutkimuksemme tulokset ovat kuitenkin täysin eri luokkaa, DNRS-mentelmä näyttäytyy tutkimuksessamme huomattavasti tehokkaampana hoitokeinona fibromyalgiaan.” Lainaukset.

Kritiikkiä tutkimuksesta

Tämä uusi tutkimus antaa viitteitä siitä, että paras hoito moniin sairauksiin on aivojen plastisuutta hyödyntävä menetelmä. Vaikka tulokset puhuvat puolestaan, tulee tätäkin tutkimusta tarkastella kriittisesti. Yksi olennainen puute, jonka tutkija Geunterkin itsekin mainitsee on, että tässä uudessa tutkimuksessa ei ole käytetty kontrolliryhmää.

Vakuuttavin tutkimusasetelma olisi kaksoissokkotutkimus, jossa osallistujat jaettaisiin sokkona kahteen ryhmään, jossa yksi ryhmä saisi ”oikean” menetelmän ja toinen ryhmä harjoittaisi jotain samankaltaista menetelmää, josta olisi otettu pois ”tehokkaat” ainekset. Osallistujat eivät saisi tietää, kumpaan he osallistuvat.

Toinen mahdollinen kritiikin aihe on se, että tässä menetelmän tehoa mitattiin käyttäen apuna ihmisten omaa arvioita. Joku voi kritisoida tätä perustellen, että ”oikeiden mittausten”, kuten veriarvojen, aivojen kuvantamisen ja lääkärin tutkimuksen puuttuessa tilanne voikin olla, että ihminen vain kokee olevansa terveempi, mutta todellisuudessa fyysinen tila on pysynyt samana tai jopa huonontunut.

Toivonkin, että tulevaisuudessa nähdäänkin tutkimuksia, joissa on mitattu esimerkiksi stressihormonipitoisuuksia, mikrobiston koostumusta sekä aivojen toimintaa ennen ja jälkeen aivojen plastisuutta hyödyntävän menetelmän harjoittamisen.

Kotimainen menetelmä on tuonut apua tuhansille

Oma paranemismatkani alkoi aivojen plastisuutteen perustuvan DNRS-menetelmän avulla. Huomasin kuitenkin pian, että menetelmän tehoa voisi parantaa yksinkertaisilla keinoilla. Kehitin omaa menetelmääni kahden vuoden ajan.

Aivojen plastisuutta hyöydyntävän Free to Heal -menetelmäni on perusta on varsin samankaltainen kuin DNRS-ohjelma. Free to Heal ®-menetelmä, jota opetan Eroon oireista -verkkokurssillani, sisältää kuitenkin muutamia erittäin tehokkaita elementtejä, joita ei ole missään muussa menetelmässä.

Kehittämäni Free to Heal -menetelmä onkin useisiin vastaaviin menetelmiin tutustuneiden mielestä jopa muita menetelmiä tehokkaampi, lempeämpi sekä edullisempi.

DNRS-ohjelmasta tehty tutkimus ja sen tulokset ovat kannustavia ja kuvaavat neuroplastisuuden mahdollisuuksia. Näitä elementtejä hyödyntämällä ja yhteistyötä tekemällä voitaisiin saada tuntuvaa edistystä monien sairauksien hoidossa.

DNRS-harjoitteluohjelmaan kuuluu olennaisena osana myös altisteharjoittelu, josta kehittämäni Free to Heal -menetelmän kohdalla on ollut puhetta ja jonka turvallisuuteen olen erityisesti panostanut. Verkkokurssini onkin ainoa Suomessa saatavilla oleva kurssi, jonka suomalainen Turvallisuus ja kemikaalivirasto (TUKES) on tutkinut ja todennut lainsäädännön mukaiseksi. Kurssillani on erittäin selkeät turvaohjeet, joita lisäsin palautteen perusteella entisestään ja näistä muistutan koko kurssin ajan. Vastaavia altisteharjoittelua koskevia turva-ohjeita ei esimerkiksi ole muilla kursseilla. Kaikki tällainen yhteistyö olisi ensiarvoisen tärkeää ja uskonkin tutkimuksen auttavan siinä, että vastaavat menetelmät aletaan nähdä uhan sijaan todellisena mahdollisuutena auttaa ihmisiä.

Toivon, että tämä uusi tutkimus kannustaa suomalaisiakin tieteentekijöitä tutustumaan neuroplastisuuden mahdollisuuksiin ja tutkimaan erilaisia menetelmiä. Esimerkiksi kotimaista vaihtoehtoa, Free to Heal ®-menetelmää, jota, jota käyttää jo lähes 7 000 ihmistä Suomessa ja ympäri maailmaa. Kurssikyselyyn vastanneista 91,4 % koki saaneensa apua menetelmästä. Voit tutustua kurssilaisten kokemuksiin tästä.

Kiitollisena,

Maria

1 Comment

 1. Tiina
  23.1.2020

  Mitkä diagnostiset kriteerit olivat käytössä tutkimukseen osallistuneilla ME/CFS-potilailla?

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top